#Hav havbruk

Forskning på eksponert oppdrett står ved et veiskille

Viktig at de kystnære eksponerte lokalitetene ikke havner i skyggen av det mer spektakulære havbruk til havs.

Artikkelen er skrevet av Hans Bjelland og Kristine Størkersen

SINTEF ACE / Foto: SINTEF

Når SFI Exposed avrunder sin prosjektperiode etter åtte år, vil det være to ulike retninger å velge mellom for den som vil forske på eksponert oppdrett. Den ene retningen handler om havbruk til havs, og det andre om mer kystnære, men likevel eksponerte lokaliteter.

De ofte helt nyskapende konstruksjonene som skal brukes i havbruk til havs, får mye oppmerksomhet. Det er velfortjent, og det er avgjørende med mye forskning og arbeid for å sikre gode operasjoner til havs. Men dette bør ikke gå på bekostning av kystnær, eksponert oppdrett med mer konvensjonell merdteknologi, som også har et stort potensial, om vi gjør det rett.

Når vi planlegger forskningssenterets avslutningskonferanse i mars, er dette en problemstilling vi har langt fremme i panna. Vi vil forsøke å forhindre at de kystnære eksponerte lokalitetene havner i skyggen av det mer spektakulære havbruk til havs.

Nye utfordringer også nær kysten

Det snakkes ofte om havbruksanlegg til havs, der det i stormfulle perioder kan bli vanskelig med tilsyn av personellet. Disse trenger teknologiske løsninger for å ha kontroll på anlegget og fisken. Men også mer kystnære anlegg som er eksponert for mye naturkrefter har stort behov for løsninger for de dagene man ikke kan være på merdkanten.

I god dialog med Mattilsynet har vi kommet langt på dette området, og forvaltningen er blitt tilpasset gode løsninger for automatisk fôring og overvåkning av fisken. Det er bare ett av mange eksempler på hvorfor det er behov for fortsatt forskning og innovasjon også på kystnær eksponert oppdrett.

Avsluttende, oppsummerende konferanse

Når den siste Exposed-konferansen går av stabelen i Trondheim 9. og 10. mars, er temaet «Sikre, robuste og effektive eksponerte operasjoner». Dette er et relevant tema både kystnært og til havs. Fire røktere og operatører med ulike arbeidsfelt skal fortelle om sine praktiske erfaringer, og i tillegg skal deltakerne få vite hvor forskningsfronten står, både hos oss i SFI Exposed og hos andre aktører.

Vi håper dessuten på noen gode diskusjoner om hvor veien går videre. I åtte år har SFI Exposed samlet oppdrettere, leverandører, forskere og undervisere for å utvikle sikre, effektive og robuste eksponerte operasjoner. Når vi nå oppsummerer funnene våre, er det viktig å huske at selv om SFI Exposed som senter for forskningsdrevet innovasjon setter punktum her, så fortsetter arbeidet med eksponert oppdrett, både hos bransjeaktørene og blant oss forskere i Sintef, NTNU og Havforskningsinstituttet.

Kronikken ble opprinnelig publisert i IntraFish her

0 kommentarer på “Forskning på eksponert oppdrett står ved et veiskille

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *