#Energi Energisystemer Renewable energy Vannkraft

Hvordan passer norsk vannkraft inn i et europeisk kraftsystem?

gruppe forskere lytter til foredrag

HydroConnect er et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) som skal undersøke om norsk vannkraft kan spille en vesentlig rolle i kampen mot klimaendringene.

Resultatene fra prosjektet skal være til nytte for å svare på problemstillinger brukerpartnerne i prosjektet og resten av vannkraftbransjen står overfor.

– Kraften flyter annerledes nå, og det er store endringer som kommer innen kraftsystemet, både i Norge og i Europa. Vi ser blant annet økt værusikkerhet, og usikkerheten i markedet er større. Nå kommer også havvindssatsingen og spørsmål om hvordan dette påvirker kraftsystemet og prisene, sier Toril Hunstad Christensen i Eviny.

Toril Hunstad Christensen holder foredrag
Toril Hunstad Christensen i Eviny snakker om strømpriser og markedet sett fra deres perspektiv.

Som en av brukerpartnerne i HydroConnect kan Eviny bringe relevante problemstillinger fra bransjen inn i forskningen. De kan også bidra med refleksjoner og realisme på de temaene forskerne fordyper seg i.

– Teori er en ting, praksis noe annet. Vannkraftsystemet er komplekst, og ulike kraftverk har ulike problemstillinger. Da finnes det ikke ett svar som er rett for alle. Vann er heller ikke bare vann – det har ulik verdi, påpeker Christensen.

Vannets verdi

For Eviny er HydroConnect viktig for å kunne simulere vannkraftens rolle og verdi i fremtidens kraftsystem.

– For oss i Eviny er det viktig å bevare verdien av vannkraften og få løftet frem rollen den har når det kommer til å balansere den uregulerte kraften fra sol og vind, sier Christensen.

For å nå klimamålene, må stadig mer gå fra fossil til fornybar energi. Det betyr at Norge og Europa må produsere mer fornybar energi for å møte behovene i samfunnet. Her kan norsk vannkraft spille en viktig rolle, siden den har stor lagringskapasitet i eksisterende vannmagasin som kan brukes både til energilagring og til å balansere kraftnettet.

– Vi er opptatt av at den norske vannkraften får verdi inn i et stadig mer fornybart europeisk kraftsystem, sier Øyvind Stakkeland i Agder Energi, og sikter til storstilt fornybarutbygging og nye EU-regler som kommer.EU

Stakkeland mener at også norske myndigheter og Energikommisjonen har nytte av resultatene fra HydroConnect for å stake ut en retning basert på kunnskap.

Analyser for ny kunnskap

I HydroConnect skapes ny kunnskap gjennom å analysere virkningene på CO2-utslipp i Europa. I prosjektet analyseres også strømpriser i Norge og Europa, samt miljøforhold i norske vannmagasin og vassdrag som følge av ulike scenarier for utvikling av kraftsystemet og mellomlandsforbindelser i 2030 og 2050.

Vi trenger kunnskapen fra HydroConnect for å vite hva potensialet vårt er for både effekt og utbygging, og hvordan det vil påvirke både det norske og det europeiske kraftsystemet.

– Vi trenger kunnskapen fra HydroConnect for å vite hva potensialet vårt er for både effekt og utbygging, og hvordan det vil påvirke både det norske og det europeiske kraftsystemet. Vi er også opptatt av hvordan utbygging vil påvirke miljøet i vassdragene og hvordan vi kan få et godt samspill mellom kraftproduksjon og vassdragsmiljø, sier Stakkeland.

Mange av utfordringene vannkraftbransjen vil møte framover er så store at det er nødvendig å jobbe sammen innad i bransjen, men også med aktører fra andre bransjer.

– Man kan få mer ut av verdien på vannkraften hvis det gjøres smart, for eksempel i samspill med havvind, sier Stakkeland.

Øyvind Stakkeland
Øyvind Stakkeland i Agder Energi er også styreleder i HydroConnect.

Fakta om HydroConnect

  • Et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) som startet opp i 2021 og avsluttes i 2024.
  • Finansieres av Norges forskningsråd, Agder Energi, Eviny, EnergiNorge, Hydro Energi, Lyse Produksjon og Sira-Kvina kraftselskap.
  • SINTEF Energi, NTNU, Fraunhofer IEE (Tyskland) og University of Trento (Italia) er forskningspartnere.

0 kommentarer på “Hvordan passer norsk vannkraft inn i et europeisk kraftsystem?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *