Stikkord: HydroConnect

#Energi Energisystemer Vannkraft

Grønt skifte er umulig uten videreutvikling av vannkraften

Energikommisjonens rapport sier at vi må produsere så mye som 40 terrawattimer (TWh) mer kraft, eller 25 prosent mer enn i dag, i tillegg til energieffektiviseringstiltak. Selv om vannkraft ikke kan bidra med mer enn rundt 10 TWh av disse 40, spiller vannkraften en unik og helt essensiell rolle når det kommer til å balansere kraft fra landvind, havvind og sol.

#Energi Energisystemer

Hvordan analyserer vi kraftpris og energisystemet

I Dagsnytt 18 kom vårt arbeid som forskere i SINTEF i søkelyset, både ved at forskningsleder Ellen Krohn Aasgård var i med i debatten i studio, og ved at det ble henvist til medieuttalelser fra seniorforsker Atle Harby i 2018. I denne bloggen deler vi litt utfyllende informasjon, noen synspunkter og en anbefaling for fremtiden knyttet til arbeidet i de viktige norske fagmiljøene for energisystemanalyse.  

Storvassdammen er en del av Ulla-Førre, et vannkraftverk i Hjelmeland, Suldal og Bykle kommuner. Foto: Martin NH
#Energi Vannkraft

Norsk pumpekraft kan hjelpe med å stabilisere strømprisene

Pumpekraft, det å bruke strøm for å fylle vannmagasiner, er tilbake på dagsorden på grunn av de høye strømprisene. Oppgradering av vannkraftverk til å benytte pumpekraft vil være en stor investering, men kan bli lønnsomt og samtidig bidra til å stabilisere kraftprisene i et 100 prosent fornybart kraftsystem.