CO2-håndtering Gassteknologi Politikk Subsea

SET Plan: Trondheim ledende innen CCS forskning i Europa

SINTEF Energi deltok på SET Plan konferanse i Roma 10. Og 11. desember. SET Plan er teknologiplatformen til EUs energi og klimapolitikk. Konferansen er derfor en viktig møteplass for europeiske beslutningstakere og forskere innen energiområdet.

SET plan_just
Paneldebatt om implementering av SET planen. Foto: SINTEF/Marie Bysveen

Behovet for en stor omlegging av energisystemet og CCS – var noen av temaene som ble gjentatt av flere talere. Fokus ellers var involvering av medlemsland og industri for å sette fart på gjennomføringen av SET-planen.

EERA, som er en forskningsallianse mellom over 150 europeiske forskningsinstitutt og universitet, ønsker å ta en ledende rolle for å få gjennomført SET-planen. EERA har en god dialog med utvalgte medlemsland i SET Planens styringsgruppe.

Roma_Nils
Nils A. Røkke åpner parallelt møte om CCS under konferansen. Foto: SINTEF/Marie Bysveen

Konferansen ser sterkt behov for og ønske om samordning av Europas forsknings- og innovasjonsressurser. Dette er viktig og bra, og stemmer med den norske regjerings ambisjoner i strategien for forskning og innovasjon.

EERA JP CCS arrangerte et parallelt møte, som en del av konferanseprogrammet, med gode diskusjoner. Noen av temaene som ble diskutert var mulighetene for økt utvinning ved hjelp av CO2-injeksjon i Europa og mulig revitalisering av CCS-arbeidet i Tyskland.

17. desember ble Nils Røkke og Marie Bysveen gjenvalgt (for tre år) som ledere for EERAs Joint Program på CCS. Vi opplever det som en stor tillitserklæring. Vi gleder oss til å fortsette det viktige arbeidet for CCS i Europa med ståsted i Norge og sammen med norsk industri.

Gjennom valget av våre representanter har Norge og Trondheimsmiljøet befestet sin ledende posisjon som ledende innen CCS-forskning og –utvikling.

0 kommentarer på “SET Plan: Trondheim ledende innen CCS forskning i Europa

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *