CO2-håndtering Gassteknologi Politikk Subsea

BIGCCS – et viktig bidrag til realisering av CCS

BIGCCS har etter seks års drift etablert et solid fotfeste som et ledende forsknings- og innovasjonssenter innen CO2-fangst,  -transport og -lagring (CCS).

BIGCCS bidrar på viktige arenaer.  FME-ordningen har skapt en unik mulighet til å utvikle en solid samarbeidsplattform på tvers av fagområder og mellom industri-aktører og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. BIGCCS har generert ny kunnskap og teknologi, og bidratt til påvirkning og synlighet internasjonalt. Styreleder i BIGCCS, Nils Røkke leder blant annet EERA Joint Program CCS. Dette er en viktig arena for koordinering av Europas CCS-forskning.

CO2-fangst,  -transport og -lagring (foto: Shutterstock)
CO2-fangst, -transport og -lagring (foto: Shutterstock)

Senterets partnere er aktive i å utvikle løsninger for industrien gjennom CLIMIT demoprosjekter koordinert av Gassnova. Vi ser også at forskningspartnere i BIGCCS deltar i og leder store internasjonale CCS initiativ, spesielt i EUs rammeprogrammer. BIGCCS har i 2014 medvirket til en ny søknad om infrastrukturmidler i regi av ECCSEL. Senteret har betydelig støtte fra norsk og internasjonal industri. Dette bekrefter den relevans BIGCCS har og hele tiden jobber for å ivareta.

19 innovasjoner i 2014

I BIGCCS systematiserer vi informasjon om senterets innovasjoner, og bare i 2014 er det rapportert inn 19 innovasjoner på TRL-nivå 2-5. TRL-nivået beskriver hvor modent teknologien er for markedet. Vi har stor tro på at disse 19 innovasjonene vil videreutvikles, og representere en viktig del av morgendagens løsninger.

Et eksempel på en innovasjon er et numerisk verktøy for kontroll av sprekkvekst i en rørledning for transport av CO2. Dagens verktøy er basert på empiriske data fra fullskalatester gjort på naturgass-rørledninger. Disse metodene gir ikke sikre og gode nok resultater når mediet som transporteres er CO2 eller CO2-rike blandinger.

Ved bruk av en meget nøyaktig numerisk modell, som kombinerer input fra avansert termodynamikk, samt strømnings-, material-, og bruddmodeller, kan man kontrollere sprekkvekst med stor og tilstrekkelig nøyaktighet for de fleste rørtransportsystemer. Modellen som er utviklet i BIGCCS-prosjektet vil ha anvendelse i tilfeller der driftsbetingelsene for en rørledning er endret eller i design-fasen for nye rørledninger. Modellen vil kunne utvikles til et kommersielt produkt.

Vi har stor tro på at disse 19 innovasjonene vil videreutvikles, og representere en viktig del av morgendagens løsninger.

Høy aktivitet

BIGCCS har til nå bidratt med 400 vitenskapelige publikasjoner, 86 av disse ble publisert i løpet av 2014. Forskere fra BIGCCS var representert med hele 19 konferansebidrag på GHGT-12 som ble arrangert i Austin, Texas i oktober 2014.

Vi er selvfølgelig ekstra stolte over at vårt styremedlem fra NTNU, professor Hallvard Svendsen vant den prestisje tunge Greenman Award i år.

Det er ansatt 30 doktorgradsstipendiater og post doc’er, og av disse har 16 fullført sitt arbeid. De som enda ikke er ferdige ligger godt an i sitt arbeid.

Den vitenskapelige komiteen i BIGCCS hadde i 2014 sitt møte i tilknytning til GHGT-konferansen i Austin, Texas. Komiteen ledes av professor May-Britt Hägg fra NTNU. Sammen med de andre medlemmene i komiteen som er ledende professorer innenfor CCS og kommer fra USA og Tyskland, gir hun senteret meget verdifulle vitenskapelige og strategiske råd.

BIGCCS har i løpet av 2014 utvidet aktiviteten med tre nye CLIMIT-støttede KPN prosjekter. Tidligere har seks CLIMIT-prosjekter blitt tilknyttet senteret.

I 2014 økte BIGCCS innsatsen omkring ekstern kommunikasjon. Det er etablert en ny hjemmeside (www.bigccs.no), og her finnes det blant annet en blogg. I tillegg sendes nå nyhetsbrev ut i elektronisk versjon. Årsrapporten for 2013 ble godt mottatt. Nå gleder vi oss til å lage en ny for 2014.

Trondheimskonferansen

For de som ser fram til den åttende Trondheimskonferansen innen CCS (the Trondheim CCS Conference, TCCS-8) er det en glede å annonsere at den blir arrangert 16.-18. juni 2015. Konferansen er etablert som en av de fremste internasjonale vitenskapelige konferansene innen CCS-området. Frist for å sende inn bidrag til konferansen er 31. januar.

0 kommentarer på “BIGCCS – et viktig bidrag til realisering av CCS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *