CO2-håndtering Gassteknologi Politikk

SINTEF seminar 10. februar: Kan Norge ta lederrollen innen CO2-håndtering?

CO2-håndtering er hyperaktuelt etter Paris-avtalen og regjeringens satsing på tiltaket. 4. januar ble det kjent at Statoil skal undersøke muligheter for lagring av CO2 under havbunnen tre forskjellige steder på norsk sokkel.

10. februar inviterer vi til et effektivt totimers seminar om temaet på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo, klokka 13:30 til 15:30. Målgruppen for seminaret er beslutningstakere. Deltakerne kommer fra Storting og departement, næringsliv, direktorater, Norges forskningsråd m.fl.

Flere detaljer om seminaret og påmelding kan du finne her.

 Foredrag:

  • Bærekraftdirektør Nils Røkke, SINTEF:
    CCS etter Paris – en avgjørende teknologi for å nå 2-gradersmålet
  • Direktør Kristin Halvorsen, Cicero:
    Derfor bør Norge satse på CO2-håndtering
  • Direktør for alternativ brensler og bærekraft, Per Brevik, Norcem:
    Erfaringer fra vårt testsenter med ulike fangstteknologier for CO2
  • Faglig leder i Bellona, Frederic Hauge

SINTEF seminar om CO2-håndtering

Hvorfor trenger vi CO2-håndtering?

For å nå 2-gradersmålet, må verden ta i bruk teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. Ikke bare fra industriutslipp og kraftproduksjon, men også fra biomasse.

Paris-avtalen betyr at CO2-håndtering (CCS) også må bidra til løsninger som fjerner CO2-molekyler fra naturens kretsløp. Norge har interesse av at CCS får en vid utbredelse, blant annet fordi vi har naturgitte forutsetninger for lagring.

Kan vi lykkes i å ta en ledende rolle internasjonalt? Kan vi få etablert rammebetingelser som gjør det lønnsomt med fangst og lagring, og kan vi få på plass et fullskala demonstrasjonsanlegg innen 2020?

Meld deg på seminaret her.

0 kommentarer på “SINTEF seminar 10. februar: Kan Norge ta lederrollen innen CO2-håndtering?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *