Bioenergi Energisystemer Havvind Politikk Vannkraft

Europeiske forskere vil forlenge fornybar-støtte

Driftstøtte bør fortsatt gis til produksjon av fornybar energi i Europa, såfremt støtten reduseres etter hvert, konkluderer internasjonal forskergruppe.

Framtida til EUs støtteordninger for fornybar energi har vært tema for et europeisk forskningsprosjekt Market4RES, som SINTEF har koordinert.

EUs støtteordninger for europeisk fornybar kraftproduksjon har vært vellykket. Men nå endres regelverket. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

– Prosjektresultatene viser at produsentene fortsatt bør skjermes for markedsprisene frem til markedet er godt tilrettelagt for den nye teknologien. Men etter hvert som teknologien modnes og øker sin andel i den nasjonale energimiksen, er det viktig å redusere støtten, sier SINTEF-forsker Andrei Morch, som har vært koordinator for prosjektet.

Satsingen har bidratt til at rundt en tredjedel av kraftproduksjonen i Europa nå kommer fra fornybare energikilder.

Vil gi mer miljøvennlig energi

Om prosjektets forslag blir fulgt av EU, vil flere tørre å satse på fornybar energi i nærmeste fremtid, tror Morch.

EUs støtteordninger for europeisk fornybar kraftproduksjon ble innført i 2007, og har båret frukter. Satsingen har bidratt til at rundt en tredjedel av kraftproduksjonen i Europa nå kommer fra fornybare energikilder.

Støtteordningen endres

Nå er imidlertid EU reglene for tillatte støtteordninger i endring, og det gamle systemet med faste satser er ikke tillatt for nye kraftprosjekter.

– Selv om støtteordningen har vært en suksesshistorie, har den også hatt noen negative virkninger, som høyt støttenivå. I tillegg er noen bekymret over at kraftsystemet får en stor andel av produksjon som er avhengig av værforhold. Derfor foreslår prosjektgruppen å endre den eksisterende ordningen slik at vi kan oppnå bærekraftige rammebetingelser på lang sikt, sier Morch.

De foreslåtte endringene kan bidra til at Europa kan fortsette omleggingen fra fossilt basert til fornybar kraftproduksjon på en mer kostnadseffektiv måte. Men hva dette vil si for forbrukerne med tanke på pris, det er det fortsatt for tidlig å si noe om, ifølge SINTEF-forskeren.

Denne saken er hentet fra Gemini.no.

0 kommentarer på “Europeiske forskere vil forlenge fornybar-støtte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *