Elkraftkomponenter Energisystemer Vannkraft

NTE besøk på SINTEF Energy Lab

Mandag 27. februar var Nord-Trøndelag Energiverks (NTE) konsernledelse og styre på besøk hos SINTEF på SINTEF Energy Lab.

NTEs Konsernsjef Christian Stav ønsket å besøke oss for å bli bedre kjent med de kompetansemiljøene som finnes i nærområdet  til NTE, og da spesielt på  SINTEF Energi.

Adm.dir Inge R. Gran ønsket velkommen og ga en introduksjon til hva SINTEF er, og hva vår rolle er.

Fra venstre: Dag Eirik Nordgård, Knut Samdal, Inge Gran, Petter Røkke, Christian Stav, Inge Bartnes (halvt skjult), Ragnar Lyng, Tore Gudmundsen, Kenneth Brandsås, Unni Steinsmo, Trygve Kvernland, Bjørnar Skjevik, Svein Olav Munkeby, Per Storli, Boye Høverstad, Bjørn Helmersen og Odd Terje Rygh.

 

Knut Samdal, Boye A. Høverstad og Dag Eirik Nordgård ga deretter smakebiter på våre FoU-aktiviteter, med særlig fokus på tema som er aktuelle for NTE – innen miljøvennlig kraftproduksjon og kraftnett. Utfordringene og mulighetene som ligger i grensesnittet mellom energiinfrastrukturen og digitalisering ble viet spesiell oppmerksomhet, inkludert rollene til aktørene i framtidens energisystem.

Orienteringen om SINTEF ble avsluttet med en omvisning i SINTEF Energy Lab – der følget fikk beskrevet vår aktivitet i høyspenningshallen, forbrenningslaboratoriet, kraftelektronikk-laben og aldringslaboratoriet. Til denne delen av programmert deltok også Forskningssjef Petter Røkke og lab.sjef Oddgeir Kvien.

0 kommentarer på “NTE besøk på SINTEF Energy Lab

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *