CO2-håndtering Gassteknologi Politikk Subsea

CCS sommerskole – for forskere og deg!

SINTEF, NTNU and NORDICCS-prosjektet arrangerer en CCS Sommerskole 9.-14. august for 30 studenter fra de fem nordiske landene.

Kurset vil dekke alle aspekter av karbonfangst og lagring (CCS) inkludert fangstteknikker, transport og lagring av CO2 samt rammeverk som klimaeffekt, finansiering, politiske og juridiske forhold. Kurset inneholder foredrag av velkjente klimaforskere og CCS-eksperter.

Tre av klimaforedragene er åpne for alle interesserte. Det ene blir holdt av Per Espen Stoknes, fra BI, Bergen. Han er klimapsykolog og vil diskutere hvordan en får befolkningen til å støtte klimatiltak. Kikki Flesche Kleiven fra Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen vil snakke om klimaendringer og dele den nyeste informasjonen om effektene vi allerede ser av den globale oppvarmingen. Nils Røkke fra SINTEF snakker om hvordan CCS er en viktig del av klimaløsningen og hvordan det er relevant for COP21-møtet i Paris senere i høst. Disse foredragene vil bli åpne for SINTEF og NTNU ansatte og publikum generelt. Les hele programmet her.

Sommerskolen er viktig for å bidra til at karbonfangst og -lagring blir en del av nordisk industri i fremtiden. Det er behov for å utdanne eksperter innen CCS-faget samt å få kunnskap om CCS ut til et bredt publikum. Vi trenger å ansette, lære opp og holde på teknologer som kan utvikle og drive industrielle anlegg innenfor CCS-området. Dette vil gi en nordisk industri som i fremtiden kan bli enda mer konkurransedyktig på verdensmarkedet. I NORDICCS prosjektet har en vist at det er gode synergieffekter og muligheter for å samarbeide innenfor CCS-området for de nordiske landene og hvorfor det er viktig med en felles nordisk synsvinkel på CCS.

Det er en klar industriell fokus på dette kurset. Det blir besøk til to norske bedrifter som er ledere innen karbonfangst og lagring. Begge bedriftene ble nevnt i en nylig rapport fra Gassnova som beskriver muligheter for fullskala karbonfangst og -lagring i Norge. Det første besøket er hos NORCEM sin sement fabrikk i Brevik. Her vil en se pågående testing i fabrikken av teknologier for CO2 fangst fra sement produksjon. Det andre besøket er til Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn hvor en i dag håndterer CO2, transporterer den ut fra fabrikken på skip og selger den. Dette vil derfor bli en unik mulighet for å se hvordan CCS utføres i praksis. Studentene vil som eksamensoppgave lage et nordisk CCS veikart om hvordan en kan fremskynde CCS i den nordiske regionen.

Sommerskolen er finansiert av:

Bunnblokk Summer School 2015

 

 

0 kommentarer på “CCS sommerskole – for forskere og deg!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *