CO2-håndtering Gassteknologi Politikk Subsea

BIGCCS Årsrapport 2015: Akselererer CCS

2015 er det syvende driftsåret for BIGCCS – International CCS Research Centre, som har vokst til å bli et stort og viktig senter, både når det gjelder antall personer som er involvert, og de resultatene som leveres.

BIGCCS Innovasjoner

Dette ble bekreftet under TCCS-8, den 8. trondheimskonferansen om CO2-fangst, -transport og -lagring, som ble gikk av stabelen i juni. Konferansen ble arrangert av BIGCCS i regi av NTNU og SINTEF og hadde 350 deltakere, hvorav 185 fra utlandet i tillegg til stor deltakelse fra industrien. Konferansen blåste nytt liv i debatten om CCS. BIGCCS bidro med 15 muntlige presentasjoner og 12 postere, og resultatene ble oppsummert i TCCS-publikasjonen BIGCCS Innovations – Measures to Accelerate CCS Deployment.

BIGCCS-innovations-new
BIGCCS har produsert innovasjoner i høyt tempo, og det har skjedd en betydelig utvikling siden 2014.

I tillegg ble BIGCCS Consortium Day, med tekniske møter, postersesjoner, generalforsamling samt Climit-BIGCCS PhD-seminaret, en stor suksess. Til sammen ble 30 innovasjoner presentert og diskutert på de tekniske møtene og postersesjonene. I løpet av disse dagene fant det sted en dialog mellom eksperter som representerte BIGCCS sine industripartnere, forskere, doktorgradsstudenter, professorer og representanter fra Climit-programmet. Denne dialogen gir ny motivasjon og relevans til strategiene og arbeidsplanene for 2016.

BIGCCS Utdanning

2015 var et svært produktivt år for utdanningsprogrammet, som ledes av professor Truls Gundersen ved NTNU. Fem doktorgradsstudenter forsvarte avhandlingene sine i 2015. Totalt har nå 26 doktorer og postdoktorer fullført sine arbeider, alle med resultater som bidrar til fortgang i implementeringen av CCS.

The Education programme in BIGCCS has been a success. 20 PhDs have completed, six are still active. 12 Countries are represented in the international work force of PhDs and Post.docs.
Utdanningsprogrammet i BIGCCS har vært en suksess. 20 doktorgradsstudenter har fullført, seks er fremdeles i gang. 12 land er representert i den internasjonale arbeidsstyrken med doktorer og postdoktorer.

Konseptstudien for det norske fullskala CCS-prosjektet var svært interessant for BIGCCS i 2015, ettersom de aktuelle temaene som ble diskutert er tett forbundet med BIGCCS’ forskningsområder. Det har vært motiverende å merke interessen for disse forskningstemaene utenfor BIGCCS-prosjektet.

Kommunisere BIGCCS

I tillegg til innovasjon og utdanning forventes det også at BIGCCS skal levere publikasjoner, både i form av artikler i anerkjente tidsskrifter og som populærvitenskap. BIGCCS har registrert totalt 563 publikasjoner I Cristin-databasen. I 2015: 25 tidsskriftsartikler, 59 konferanse- og vitenskapelige presentasjoner, 15 blogger, 8 nyhetsbrev, 25 bidrag i media.

BIGCCS har registrert totalt 563 publikasjoner I Cristin-databasen.

Publication and dissemination 2014 vs. 15

Som denne årsrapporten viser har BIGCCS ført til et betydelig internasjonalt samarbeid. I 2105 ble det satt i gang tre Horizon 2020 CCS-prosjekter, alle med sterk tilknytning til BIGCCS. Prosjektene er Gateway og CEMCAP (arrangert av SINTEF), og ECCSEL (arrangert av NTNU).

Jeg vil med dette takke det store BIGCCS-teamet for innsatsen de har gjort med hensyn til dagens CCS-utfordringer samt deres bidrag til fullskala CCS-utrulling.

BIGCCS Årsrapport 2015

Du kan lese hele rapporten her.

BIGCCS annual report

0 kommentarer på “BIGCCS Årsrapport 2015: Akselererer CCS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *