Elkraftkomponenter

Vi skal finne årsak til overoppheting av kraftkabler

Gjesteblogger: Marius Engebrethsen, REN AS

Norges Forskningsråd gir støtte til Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN). I dette blogginnlegget kan du lese mer om et av disse prosjektene.
IPN-prosjekt: Pålitelige skjermtilkoblinger i kabelsystem
Hovedmålet med prosjektet er å finne årsak til overoppheting av kraftkabler og å etablere retningslinjer for testing og installasjon av skjermtilkoblinger i kraftkabler for å unngå fremtidige feilsituasjoner og for å øke kabelnettets pålitelighet.

Vi har hatt flere alvorlige og kostbare feil de siste årene i kabelanlegg på grunn av overoppheting i kraftkabler.

Hovedproblemet er kvaliteten på tilkoblingene mot de metalliske skjermene og laminatet nærskjøter og endeavslutninger. Per dags dato eksisterer ingen nasjonal eller internasjonal standardisert test for denne type installasjoner. De bakenforliggende årsakene til feil er ikke fullt ut forstått.

Samler kunnskap om årsak til overoppheting av kraftkabler

Med vårt nye forskningsprosjekt ønsker vi å samle nødvendige kunnskap for å finne feilårsakene og bruke denne informasjonen til å foreslå en internasjonal kvalifiseringstest for nytt utstyr. I tillegg vil en enkel men robust metodikk for beregning av skjermstrøm utvikles.

Bilde av et kabelsnitt, som viser at varmgang i kabelskjermen har ført til at (varme) skjermtråder har forårsaket alvorlig deformasjon av ytre halvleder og PEX-isolasjon.
Bilde av et kabelsnitt, som viser at varmgang i
kabelskjermen har ført til at (varme) skjermtråder
har forårsaket alvorlig deformasjon av ytre halvleder og PEX-isolasjon. (Foto: SINTEF)

Vi håper at dette prosjektet skal føre til mindre fremtidige feil som gir en mer pålitelig kraftforsyning.

Prosjektet er et samarbeid mellom norske nettselskap, kabelprodusenter og utstyrsleverandører, NTNU, SINTEF Energi og REN. Norske nettselskap får dekket sine utgifter til prosjektet gjennom NVEs finansieringsordning for FoU. Støtten beregnes ut fra størrelsen til nettselskapet.

Skader på ytterkappen til en kabel, som indikerer at det har vært høy lokal varmeutvikling i kobberskjermen/aluminiumlaminatet på disse stedene.
Skader på ytterkappen til en kabel,
som indikerer at det har vært høy lokal varmeutvikling i
kobberskjermen/aluminiumlaminatet på disse stedene. (Foto: SINTEF)

Flere aktiviteter er definert innenfor prosjektet, og disse er definert innenfor seks ulike arbeidspakker:

  • Feiltyper og feilmekanismer
  • Strømgrenser for skjermtilkoblinger
  • Egenskaper for skjermtilkoblinger under lastvariasjoner og transiente forløp
  • Tilstandskontroll
  • Implementering av kvalifiseringstester
  • Formidling og publisering

Følgende selskap har så langt meldt seg på prosjektet:

FoU-prosjektet har blitt innvilget støtte av Norges Forskningsråd, og vil ha oppstart i løpet av våren 2016. Prosjektet skal gå i fire år, ut 2019.

Vi vil ha flere med i prosjektet

REN svarer gjerne på spørsmål om prosjektet, FoU finansiering gjennom NVE, eller forslag til nye FoU prosjekter. Vi ønsker også å inkludere flere selskaper, både i deltagergruppen og referansegruppen. Dersom prosjektet er av interesse bes det ta kontakt med meg på, epost marius@ren.no, mobil +47 99278985.

Dette prosjektet ble først omtalt i REN-nytt 1/2016.

 

0 kommentarer på “Vi skal finne årsak til overoppheting av kraftkabler

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *