#Energi Energisystemer

Master i hurtiglading

Eidsiva Nett ønsket å vite mer om hvordan elektrifiseringan av transportsektoren vil påvirke distribusjonenettet, og tok kontakt med CINELDI. Det resulterte i en masteroppgave om hurtigladesasjoner for elbiler.

Nathalie Skyttermoen avsluttet energi- og miljøstudiet på Institutt for elkraftteknikk ved NTNU i vår med å foreslå ny metodikk for planlegging av hurtigladestasjoner.

 

Nathalie Skyttermoen vet mye om planlegging av hurtigladestasjoner.

-Det må tenkes nytt når nettselskapene skal planlegge store laster dersom fremtidens distribusjonsnett skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomme. Godt samarbeid mellom nettselskapene og den som skal eie ladestasjonen, vil være avgjørende for å kunne utnytte strømnettet på en effektiv måte, sier hun.

I arbeidet med masteroppgaven brukte Skyttermoen trafikktall fra Vegvesenet for å lage nye lastprofiler for en tenkt hurtigladestasjon i konsesjonsområdet Eidsiva Nett.

Hun fant ut at topplasten for en hurtigladestasjon intreffer om sommeren, i motsetning til vinteren, som er standard på dagens lastprofiler. Likeså er det langt større trafikk på en fredag ettermiddag enn en mandag, og i helgene er det flere bilder som lader om kvelden på en søndag enn på en lørdag.

Man kan ikke alltid velge plassering av en ladestasjon ut fra tilgjengelig kapasitet i nettet, det må blant annet være et logisk sted å stoppe. I enkelte tilfeller kan løsningen være å bruke batterier for å ta toppbelastningen fremfor å oppgradere nettet.

Hun har også sett på andre alternativer til tradisjonell reinvestering, som smart effektstyring, der det eksisterende nettet blir utnyttet maksimalt ut i fra hva som er tilgjengelig effekt hos strømforbrukere i området.

– Det var spennende å få frem ny kunnskap. Men jeg ønsket å få meg en jobb for å kunne praktisere det jeg har lært gjennom ingeniørstudiet. Døren til en mulig pd.d.- utdanning er likevel ikke lukket, sier Skyttermoen, som i høst ble ansatt i Statnett.

0 kommentarer på “Master i hurtiglading

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *