Mot slutten av mine EU-studier begynte det å demre; for å få den mest relevante arbeidserfaringen mulig, måtte jeg dra til EU-hovedstaden Brussel. Da en oppfordring til å søke på en Trainee-stilling ved SINTEFs Brusselkontor dukket opp i innboksen min, visste jeg at jeg måtte slå til.

Nå, flere måneder senere, kan jeg konkludere med at jeg tok et riktig valg. Trainee-oppholdet mitt i SINTEF har ikke bare gitt meg viktig kunnskap og utdanningsrelevant arbeidserfaring. Det har også gitt meg et jobbtilbud som EU-rådgiver i SINTEF – et tilbud som virket fjernt da jeg leverte masteroppgaven.

EU parlament flag

Trainee-stilling er en god overgang til arbeidslivet

Overgangen fra studietid til arbeidsliv kan for mange virke stor. Jeg tror Trainee-opphold kan gjøre denne overgangen mykere. I mitt tilfelle har jeg fått god oppfølging. I SINTEF er jeg omringet av medarbeidere som er flinke til å dele av sin erfaring og kunnskap. Dette lærer jeg mye av. Jeg har blant annet fått god innsikt i hvordan det er å jobbe med forskningsvirksomhet, noe som var ukjent for meg tidligere.

Som Trainee har jeg fått vist hvem jeg er og hvordan jeg arbeider. Jeg har blitt gitt tillit og selvstendig ansvar. Jeg har følt på et mulighetsrom til å utforme egen arbeidshverdag. Mine arbeidsoppgaver har inkludert kartlegging og rapportering, møter og relasjonsbygging, foredrag, administrativt arbeid, planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt noe kommunikasjonsarbeid. Til sammen har dette utgjort en svært varierende arbeidshverdag, med en rekke spennende utfordringer.

Her står jeg ved Europaparlamentets tilholdssted i Brussel.

Det har vært en gradvis økende vanskelighetsgrad på mine arbeidsoppgaver. Å bli utfordret i arbeidshverdagen er avgjørende for personlig utvikling. Når man løser et problem, opplever man mestring. Slik mestringsfølelse gir selvsagt ny driv til å arbeide videre.

Til slutt er jeg sikker på at dette vil gi meg en solid kompetanse. Til nå har jeg lært mye om hvordan SINTEF søker og bringer inn nye forskningsmidler fra EU, men også hvordan SINTEF jobber strategisk for å posisjonere norske interesser. Dessuten har jeg forstått betydningen av det tette samarbeidet organisasjonen har med andre aktører på europeisk nivå.

Spennende tid i europeisk politikk

Jeg befinner meg i Brussel i en svært spennende tid politisk. På tampen av 2019 kom det på plass en ny EU-kommisjon og Kommisjonspresident. Med det følger endringer som jeg må jobbe hardt for holde meg oppdatert på. Blant annet har den nye kommisjonen nylig lagt frem «the European Green Deal», tiltakspakken som skal gjøre det mulig for europeiske borgere og bedrifter å gjennomføre en grønn og bærekraftig omstilling. På samme tid følger jeg spent med på de politiske endringene som foregår i Storbritannia, og diskuterer aktivt med britene jeg møter hva som vil skje når landet til slutt forlater Unionen.

Det å være så tett på politikken er givende. Gjennom arbeid i Brussel har jeg tilegnet meg kunnskap det er umulig å lese seg til. Selv fem år med EU-studier har ikke gitt meg denne innsikten. Nå som jeg blir værende på kontoret litt lenger enn planlagt, har jeg mulighet til å fortsette læringen. Min nye rolle innebærer nye arbeidsoppgaver og -fokus. Jeg blir gitt større ansvar og nye interessante prosjekter. Dessuten har jeg mange spennende arrangementer og møter i vente. Det synes jeg er noe av det beste med å få arbeide videre på SINTEF-kontoret.

 

 

0 kommentarer på “Kapret drømmejobben etter Trainee-opphold i SINTEF

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *