#Energi Energisystemer

Hafslund Nett – Månedens brukerpartner i CINELDI

CINELDI har 26 brukerpartnere som alle yter viktige bidrag til senteret. I hvert nyhetsbrev framover kommer vi til å fortelle mer om én brukerpartner – «Månedens brukerpartner». Først ut er Hafslund Nett. Vi har bedt de fortelle litt mer om hvorfor de er med i CINELDI og hva de bidrar med inn i senteret.

Viktig å drive bransjen framover

Hafslund Nett ønsker å være en pådriver for innovasjon og utvikling i bransjen, men i et energilandskap i rask utvikling og stor endring kan vi ikke drive all utvikling in-house og bak lukkede dører. For å holde det tempo og den kvalitet som kreves er vi avhengig av samarbeid på tvers av nettselskaper, teknologileverandører og sterke forskningsmiljøer – det er her CINELDI blir viktig for oss.

CINELDI senker barrierer for samarbeid innad i bransjen, og gjør det enklere å komme i kontakt med andre selskaper som kan være med på spennende forskning, pilotprosjekter og spin-offs, for eksempel i form av nye innovasjonsprosjekter.

Pilotprosjekter

Hafslund Nett er involvert i flere pilotprosjekter gjennom CINELDI. Et eksempel på pilot er et forsøk på et nytt vern-konsept. Her har en medarbeider i Hafslund Nett foreslått en ide, som vi sammen med forskere på NTNU og SINTEF kan vurdere, diskutere og lære av hverandre. Da denne ideen går ut på å teste ut reaksjon fra feil, så er det ikke mulig å teste ut i vårt nett, så det er helt avgjørende å kunne bruke infrastrukturen i Smartgridlaben. Veien fra ide til implementering blir mye kortere enn den har vært tradisjonelt både for oss som selskap og for bransjen generelt.

CINELDI er en viktig arena for å kunne diskutere, identifisere utfordringene bransjen får fremover og Hafslund Nett ønsker å være en aktiv og involvert brukerpartner. Derfor har vi gått inn med mye egeninnsats og kontantfinansiering, og tatt på oss vervet som styreleder i senteret.

0 kommentarer på “Hafslund Nett – Månedens brukerpartner i CINELDI

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *