#Digital Transport

SINTEF vertskap for europeisk teknologiutviklingsprogram for luftfart

Lufttransport er en svært viktig transportform i Norge. Slik har det vært i mange år, spesielt etter at kortbanenettet ble utviklet på 60 og 70 tallet.

Med så mange flyplasser spredt rundt i hele landet så gjør en det mulig for både private og næringslivet å bo og drive næring der en vil.

Topografi, geografi, klima og bosettingsmønster gir oss andre utfordringer enn mange av våre europeiske partnere. Det kan gjelde brøyting, isingsproblemer, glatte rullebaner, behov for bratte landings/avgangsruter på grunn av omkransende fjell, utfordrende vindforhold, ionosfæriske forstyrrelser en finner i polare strøk og så videre. Derfor er det viktig at Norge også har kunnskap og kompetanse innen luftfart.

Det er viktig at spesielle norske behov tilfredsstilles, og at Norge har nasjonal kompetanse innen fagfeltet.

Tøff konkurranse om plasser i teknologiutviklingsprogrammet

SINTEF har deltatt som medlem i det store europeiske teknologiutviklingsprogrammet for luftfart, Single European Sky Air Traffic Management (ATM) Research programme (SESAR) siden 2008. Forrige styringsgruppemøte la de til SINTEF i Trondheim.

Det var hard konkurranse om å komme med i luftfartprogrammet da det ble opprettet. Men SINTEF tok grep, og etablerte samarbeidet North European ATM Industry Group (NATMIG) og fikk med seg norske aktører som Indra Navia, samt utenlandsk industri (Saab og Airtel) og ble på denne måten tatt opp som fullverdig medlem. Det første SESAR programmet gikk fra 2008 til 2016. I 2016 startet oppfølgingsprogrammet SESAR 2020.

Dette programmet går frem til 2024, og SINTEF har konkurrert seg til medlemskap igjen.

SESAR 2020 er et offentlig privat samarbeid, hvor EU kommisjonen bidrar med forskningsmidler. I tillegg bidrar industrien (inkludert SINTEF) med egne midler. SINTEF leder NATMIG og deltar derfor i de fleste styrende organer.

SESARs siste styringsgruppemøte lagt til SINTEF i Trondheim

SESAR sin styringsgruppe Delivery Management Sub Committee (DMSC) la sitt forrige møte til SINTEF i Trondheim. Hovedsaken som ble diskutert på møtet var innholdet i SESARs neste tilbudsinvitasjon.

Det ligger omtrent 300 millioner Euro i potten, og i disse dager legger vi siste hånd på innholdet i arbeidet som skal gjennomføres i neste periode.

SESAR Delivery Management Sub Committee samlet til et to dagers møte hos SINTEF i Trondheim. Gruppen består av en leveranseansvalige fra hvert av medlemmene i SESAR Joint Undertaking (SJU), samt representanter fra SJU sentralt. Her er blant annet Airbus, Honeywell, Dassault, Thales, Indra, DLR, Frequentis og Leonardo, samt tjenestetilbydere og flyplasseiere representert

Gruppen fikk sett en flott del av  Trondheim ved en felles spasertur fra hotellet til SINTEFs hovedkontor, over gamle bybro, gjennom Bakklandet, høyskoleparken og NTNU. Vi hadde en fin omvisning på det arkeologiske museet i Erkebispegården som ble avsluttet med en spesiell, minneverdig  og meget god middag i Herresalen med meny «Anno 1537».  Møtet ble avsluttet med lunsj og god utsikt i Tyholttårnet.

Vertskap for møtet og representanter fra SJU

Mye aktivitet innen luftfart i Norge

Mange land i Europa har egne institutt på universiteter og forskningsinstitusjoner som bare fokuserer på luftfart. Slik er det ikke i Norge.  Tradisjonelt har det vært lite forskning og utvikling nasjonalt innen dette feltet. Likevel, det finnes en god del aktivitet rettet mot luftfarten i norske bedrifter, på universiteter og ved forskningsinstitutt.

SINTEF Digitals aktiviteter i SESAR 2020 er i hovedsak følgende;

  • Optimering, inkludert trafikkregulering, rutevalg, taxiing ogluftromdesign,
  • Integrering mellom menneske og maskin
  • Systemutvikling, sikkerhet (resilience) og Cyber security
  • Systemarkitektur og utvikling
  • 3D modellering
  • Satellittnavigasjon

Les mer om våre forskningsaktivieter innen luftfart

1 kommentar på “SINTEF vertskap for europeisk teknologiutviklingsprogram for luftfart

  1. Pingback: Demonstrating technology for better air traffic management - #SINTEFblog

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *