#Energi

Kun fornybar oppvarming og kjøling i Europa innen 2050 er mulig

Full dekning av varme- og kjølebehov i Europa i 2050 med fornybar energi er målet til energiteknologi- og innovasjonsplattformen RHC-ETIP Fornybar oppvarming og kjøling. ETIP står for European Technology and Innovation Platform, og er opprettet av EU-kommisjonen for å samle ulike ekspertaktører innen energisektoren.

fornybar oppvarming

Arbeidsgrupper satt sammen for å styrke arbeidet

RHC-ETIP består av paneler med eksperter innenfor områdene bioenergi, termisk solenergi, geotermisk energi, fjernvarme, -kjøling og energilagring og varmepumper.
For å styrke arbeidet med fornybar oppvarming og kjøling ble det opprettet horisontale arbeidsgrupper med medlemmer fra alle panelene som i perioden 2019-21 skal bidra med sin ekspertise til felles dokumenter i regi av RHC-ETIP. Horisontale arbeidsgrupper er opprettet for:
1. individuelle bygninger
2. bygninger tilknyttet fjernvarmenett
3. industri
4. byer

Dokumentene som skal produseres er:

  1. en felles visjon for 2050 (som nå er ferdig!)
  2. forsknings- og innovasjonsprioriteringer (ferdig 2020)
  3. realiserings- og innovasjonsstrategier (ferdig 2021)

fornybar oppvarming Arbeidsgruppene som ble etablert er godt i gang med arbeidet, og det første dokumentet– en felles visjon for 2050 – er nå ferdigstilt.

Underveis har det vært mulig for interessenter å kommentere på arbeidet. Endelig utkast ble gjort tilgjengelig for kommentarer fra det brede publikum. Alt dette blir gjort for å sikre et reelt og betydningsfullt bidrag til oppnåelsen av dekarboniseringen av oppvarmings- og kjølingssektoren. Denne dekarboniseringen er helt nødvendig med tanke på det presserende behovet for å redusere planetens klimagassutslipp.

Avgjørende med politisk støtte for å oppnå 100 % fornybar oppvarming og kjøling

Her er noen konklusjoner fra visjonen:
«The real challenge is to set up coordinated strategies at European, national, and local levels to reduce fossil fuels to zero by 2050. The narrow window of opportunity due to the long lifespan of heating and cooling (H&C) systems requires public authorities to maximise efforts in the next decade. Solar thermal, geothermal, bioenergy, district H&C, and ambient and excess heat recovery -complemented with renewable electricity- are the backbone of a radically new, user oriented, carbon-neutral, efficient, reliable, and flexible energy system. Such a system will harvest locally available renewable energy sources (RES) providing considerable employment and economic benefits to the local economies and the European Union (EU) and at the same time involve end users and counteract energy poverty.»

«RHC technologies are mature, commercial, and market ready, today. They will be continuously developed for increasing their performance and competitiveness. However, without strong political support to speed up the market uptake of these solutions, the 2050 vision will hardly become reality. The subsidiarity principle requires local leadership along with guidance at European and national levels. It is unanimously concluded by the members of the European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling (RHC-ETIP) that this vision can only be reached with a very strong and resolute political will to change the H&C sectors towards 100% renewables and zero carbon dioxide (CO2) emission sources – together with a persistent integration of the electricity sector under the terms of a level playing field. Courageous political decisions are needed immediately to accelerate the ending of fossil fuels.»

Hva med Norge?

Når det gjelder Norge er vi langt fremme hva bruk av fornybar energi i denne energisektoren. Vi er fra naturen sin side litt bortskjemt med betydelige naturressurser, ikke minst fornybar vannkraft. Dog, f.eks. den omfattende bruken av panelovner og annen direkte elektrisk oppvarming i Norge er noe som, fornybart eller ikke, ikke høres bra ut nedover i Europa. Energikvalitet og riktig kvalitet til riktig formål er også viktig. Samtidig har Norge et betydelig potensial for å utnytte andre fornybare energikilder i større omfang.

Neste skritt

Nå fortsetter arbeidet, med utarbeidelse av forsknings- og innovasjonsprioriteringer som skal bidra til å oppfylle visjonen. Fra Norge sin side er det jeg, som deltar aktivt i arbeidet, som leder av arbeidsgruppen på individuelle bygninger, og som medlem i arbeidsgruppen som formulerte visjonen for 2050. Deltagelsen er gjort mulig gjennom økonomisk støtte fra medvirkningsordningen til Forskningsrådet.

Engasjement ønskes

Hvis du skulle ønske å bli informert og evt. bidra til dette viktige arbeidet, ta kontakt!

Les mer om HighEFF – Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future (HighEFF)

3 kommentarer på “Kun fornybar oppvarming og kjøling i Europa innen 2050 er mulig

  1. Pingback: Vedovner og vedfyring – Hvordan sikre hygge, varmekomfort og miljøvennlighet - #SINTEFblogg

  2. Pingback: Wood stoves and wood-burning – how to ensure “hygge”, heating comfort and eco-friendliness - #SINTEFblog

  3. Pingback: Strategisk forskningsagenda for fornybar oppvarming og kjøling i Europa innen 2050 er ute til høring - #SINTEFblogg

Legg inn en kommentar