#Energi #Samfunn Energieffektivisering Energisystemer Renewable energy

100 % fornybar oppvarming og kjøling i Europa i 2050?

Intet mindre enn full dekning av varme- og kjølebehov i Europa i 2050 med fornybar energi er målet til energiteknologi- og innovasjonsplattformen RHC-ETIP Fornybar oppvarming og kjøling.

Ekspertpanel fra flere områder skal løse dette

Dette inkluderer individuelle bygninger (uten tilknytning til fjernvarmenett), bygninger tilknyttet fjernvarmenett, industri og byer. Hvordan dette skal oppnås er nå hovedtemaet for RHC-ETIP som består av paneler med eksperter innenfor områdene bioenergi, termisk solenergi, geotermisk energi, fjernvarme, -kjøling og energilagring og varmepumper.

For å styrke arbeidet er det opprettet horisontale arbeidsgrupper med medlemmer fra alle panelene som i perioden 2019-21 skal bidra med sin ekspertise til felles dokumenter i regi av RHC-ETIP.

Dokumentene som skal produseres er:

  1. en felles visjon for 2050 (ferdig 2019)
  2. forsknings- og innovasjonsprioriteringer (ferdig 2020)
  3. realiserings- og innovasjonsstrategier (ferdig 2021)

Horisontale arbeidsgrupper er opprettet for:

  1. individuelle bygninger
  2. bygninger tilknyttet fjernvarmenett
  3. industri
  4. byer

Arbeidsgruppene er etablert og i gang med arbeidet med å bidra til det første dokumentet som skal produseres – en felles visjon for 2050. I tillegg er en horisontal arbeidsgruppe som skal formulere denne visjonen etablert og i gang med arbeidet.

Etterhvert vil interessenter involveres for å kommentere på arbeidet og endelig utkast vil bli gjort tilgjengelig for kommentarer fra det brede publikum. Alt dette gjøres for å sikre et best mulig sluttresultat som vil gi et reelt og betydningsfullt bidrag til oppnåelsen av den dekarboniseringen av oppvarmings- og kjølingssektoren som er nødvendig, med tanke på det presserende behovet for å redusere planetens klimagassutslipp.

Riktig kvalitet til riktig formål er viktig

Når det gjelder Norge er vi langt fremme hva bruk av fornybar energi i denne energisektoren angår, og vi er fra naturen sin side litt bortskjemt med betydelige naturressurser, ikke minst fornybar vannkraft. Dog, f.eks. den omfattende bruken av panelovner og annen direkte elektrisk oppvarming i Norge er noe som, fornybart eller ikke, ikke høres bra ut nedover i Europa. Energikvalitet og riktig kvalitet til riktig formål er også viktig. Samtidig har Norge et betydelig potensial for å utnytte andre fornybare energikilder i større omfang.

Fra Norge sin side er det jeg, sjefforsker Øyvind Skreiberg fra SINTEF, som deltar aktivt i arbeidet, som leder av arbeidsgruppen på individuelle bygninger, og som medlem i arbeidsgruppen som skal formulere visjonen for 2050. Deltagelsen er muliggjort gjennom økonomisk støtte fra medvirkningsordningen til Forskningsrådet.

Innspill ønskes

Det vil i den nærmeste fremtid etableres en skyggegruppe i Norge, som vil bli holdt informert om arbeidets gang, og som det ønskes innspill fra. Hvis du skulle ønske å delta i skyggegruppen eller ønsker mer info, ta kontakt. 

0 kommentarer på “100 % fornybar oppvarming og kjøling i Europa i 2050?

Legg inn en kommentar