#Energi #Samfunn Energieffektivisering Energisystemer Renewable energy

Strategisk forskningsagenda for fornybar oppvarming og kjøling i Europa innen 2050

Dekarboniseringen av oppvarming- og kjølesektoren er helt nødvendig med tanke på det presserende behovet for å redusere planetens klimagassutslipp. Derfor skal hele Europa ha fornybar oppvarming og kjøling i 2050. Dette inkluderer individuelle bygninger (uten tilknytning til fjernvarmenett), bygninger tilknyttet fjernvarmenett, industri og byer.

Det er målet til den europeiske energiteknologi- og innovasjonsplattformen RHC-ETIP (European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling). RHC-ETIP jobber nå med hvordan målet skal nås.

I 2019 presenterte de en felles visjon for 2050. Nå i 2020 presentere de hvilke forsknings- og innovasjonsprioriteringer som må gjøres. Neste år presenterer de strategier for realisering og innovasjon.

Om RHC-ETIP

RHC-ETIP er opprettet av EU-kommisjonen og består av teknologipaneler med eksperter innenfor områdene bioenergi, termisk solenergi, geotermisk energi, fjernvarme, -kjøling og energilagring og varmepumper.

For å styrke arbeidet på tvers av de ulike teknologipanelene er det opprettet horisontale arbeidsgrupper med medlemmer fra alle panelene. De horisontale arbeidsgruppene omfatter:

 1. individuelle bygninger
 2. bygninger tilknyttet fjernvarmenett
 3. industri
 4. byer
Felles visjon for fornybar oppvarming og kjøling i 2050

Den felles visjonen for 2050 ble ferdigstilt i 2019.

Underveis i arbeidet var det mulig for interessenter å kommentere på arbeidet. Endelig utkast ble gjort tilgjengelig for kommentarer fra det brede publikum. Alt dette blir gjort for å sikre et reelt og betydningsfullt bidrag til oppnåelsen av dekarboniseringen av oppvarmings- og kjølingssektoren.

Her er noen konklusjoner fra visjonen:

«The real challenge is to set up coordinated strategies at European, national, and local levels to reduce fossil fuels to zero by 2050. The narrow window of opportunity due to the long lifespan of heating and cooling (H&C) systems requires public authorities to maximise efforts in the next decade. Solar thermal, geothermal, bioenergy, district H&C, and ambient and excess heat recovery -complemented with renewable electricity- are the backbone of a radically new, user oriented, carbon-neutral, efficient, reliable, and flexible energy system. Such a system will harvest locally available renewable energy sources (RES) providing considerable employment and economic benefits to the local economies and the European Union (EU) and at the same time involve end users and counteract energy poverty.»

«RHC technologies are mature, commercial, and market ready, today. They will be continuously developed for increasing their performance and competitiveness. However, without strong political support to speed up the market uptake of these solutions, the 2050 vision will hardly become reality. The subsidiarity principle requires local leadership along with guidance at European and national levels. It is unanimously concluded by the members of the European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling (RHC-ETIP) that this vision can only be reached with a very strong and resolute political will to change the H&C sectors towards 100% renewables and zero carbon dioxide (CO2) emission sources – together with a persistent integration of the electricity sector under the terms of a level playing field. Courageous political decisions are needed immediately to accelerate the ending of fossil fuels.»

Den strategiske forsknings- og innovasjonsagendaen

Fornybar oppvarming og kjøling er en av de avgjørende brikkene når Europa skal bli klimanøytralt i løpet av de neste 30 årene. Derfor er den strategiske forsknings- og innovasjonsagendaen som nå er klar så viktig.

Agendaen følger opp visjonen og tar for seg forsknings- og innovasjonsbehov spesifikt knyttet til områdene til de horisontale arbeidsgruppene: Individuelle bygninger, bygninger knyttet til fjernvarmenett, industri og byer.

RHC-ETIP mener at 100% fornybar oppvarming og kjøling i Europa hovedsakelig kan oppnås gjennom bruk av bioenergi, solenergi, geotermisk energi, og energi fra omgivelsene ved bruk av varmepumper drevet av termisk energi eller fornybar elektrisitet.

Dette vil redusere behovet for utbygging av elektrisitetsnettverket i Europa, hvor fremtidens elektrisitetsforsyning må basere seg på fornybare energikilder når de fossile brenslene fases ut.

Eksempler på viktige temaer i forsknings- og innovasjonsagendaen er:

 • Retrofitting av energisystemet i eldre bygninger samt historiske bygninger
 • Fornybar energi i nye og energieffektive bygninger
 • Kombinert kraft- og varmeproduksjon i bygninger
 • Utdanning, opplæring og sertifisering av nøkkelaktører i energiverdikjeden for bygninger
 • Økning av virkningsgrad og reduksjon av temperatur i fjernevarmenettverk
 • Systemløsninger og systemintegrasjon av fornybar energi i fjernvarmenettverk
 • Dekarboneringsstrategier for fjernvarmenettverk
 • Strategier for dekarbonisering av energisektoren i byer
 • Energiplanleggingsverktøy og retningslinjer for klimanøytrale energisystemer i byer
 • Verktøy og retningslinjer for dekarbonisering av eksisterende energisystemer i byer
 • Hybridisering av energisystemer i industrien
 • Innovative løsninger for optimal systemintegrering av fornybar energi i industrien
 • Utvikling av nye prosessteknologi konsepter i industrien basert på utnyttelse av fornybar energi
 • Utvikling av nye konsepter for engasjering av industrien med tanke på overgang til fornybar energi

I tillegg er det mye fokus på felles tematikk knyttet til varme- og kuldelagring, politikk og sosiale aspekter, digitalisering og energifleksibilitet, finansieringsløsninger og forretningsmodeller, sirkulær økonomi og helse.

RHC-ETIP sier:

«Today the social, environmental and economic costs of climate change make the mission of embracing new and more sustainable sources of energy urgent. RHC technologies are mature, commercial, and market ready, today. They will be continuously developed for increasing their performance and competitiveness if the required support is given to foster research, development and innovation. RHC technologies cover all applications and temperature ranges required by Heating & Cooling: space heating and cooling, domestic hot water for buildings and cities, for the agriculture and the tertiary sectors, as well as industrial process heat and refrigeration.»

Strategier for realisering og innovasjon kommer i 2021

Det tredje og siste dokumentet som skal utarbeides av RHC-ETIP omfatter realiserings- og innovasjonsstrategier. Arbeidet starter nå og skal ferdigstilles til neste høst.

Fra Norge sin side er det jeg, som deltar aktivt i arbeidet, som leder av arbeidsgruppen på individuelle bygninger. Deltagelsen er gjort mulig gjennom økonomisk støtte fra medvirkningsordningen til Forskningsrådet.

Engasjement ønskes

Hvis du skulle ønske å bli informert og evt. bidra ytterligere til dette viktige arbeidet, ta kontakt!

  

1 kommentar på “Strategisk forskningsagenda for fornybar oppvarming og kjøling i Europa innen 2050

 1. Pingback: Slik kan du fyre med god samvittighet fra hjemmekontoret under korona - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *