#Energi

EnergiTraineene oppsummerer Smartgridkonferansen

Gjengangeren på årets Smartgridkonferanse var AMS, med fokus på utnyttelse av data fra disse.

  • Skrevet av Hege Kvandal og Kristian Høiem, Energi Trainee’er i SINTEF Energi.

Mulighetene med AMS

Med utrulling av AMS-målere i de norske hjem står vi overfor store muligheter med tanke på sikker og effektiv drift av strømnettet. For eksempel kan målerne avdekke feil som vanligvis ville tatt lang tid å oppdage av nettleverandør eller blitt rapportert inn av kunden. Foredragsholder Åshild Vatne fra Hafslund Nett ga en forklaring på Hafslunds strategier og hvor de henter ut gevinster fra AMS og andre nettdata.

AMS-måleren legger også til rette for nye økonomiske modeller og insentiver. Disse tiltakene kan få strømkundene til å velge å bruke strøm utenfor deres vanlige bruksmønster på en transparent og ikke-invaderende måte. Dette kan i stor grad redusere den momentane belastningen på strømnettet, og i den grad det er forsvarlig utsette utbygging av kapasitet.

Utfordringer kyttet til AMS

Det var ikke bare søt musikk og klapp på skulderen fra en samlet bransje. Poenger som uklar kommunikasjon mot kunder, mangel på bred digital kompetanse i bransjen og umoden teknologi ble tatt opp med en nokså alvorlig undertone. Heldigvis er dette konkrete problemstillinger det går an å jobbe med, og ut ifra helhetsinntrykket av konferansen er bransjen allerede godt i gang med dette.

Fra konferansen

Helge Seljeseth (Bilde over) snakket om tidligvarsling av feil under utvikling ved bruk av sanntidsmålinger, og viste eksempler på leveringskvalitet- og feilanalyseverktøy som AutoDIG og EarlyWarn.

Forfatter, politiker, bedriftsleder og førstelektor i BI Per Espen Stoknes holdt et foredrag om makroperspektiv på elektrifisering, adferdsøkonomi og kunderelasjoner. Blant annet sa han at AMS er «et veldig smart verktøy som har blitt rullet ut på en veldig dum måte» og la vekt på viktigheten av god kommunikasjon med kundene. Et interessant foredrag fra et litt annerledes perspektiv.

Alle energitraineene samlet igjen (Bilde under)! Fra venstre: Linn Tabita Milde (Energi Norge), Kristian Wang Høiem (SINTEF Energi), Rakel Alice Utne Holt (BKK) og Hege Bruvik Kvandal (SINTEF Energi). Konferanser er en fin mulighet til å møte nye folk og bygge seg opp et nettverk i bransjen, og det er også hyggelig å treffe igjen venner og kollegaer man ikke ser så ofte. Det har vært veldig interessant og motiverende å være med på Smartgridkonferansen!

Les mer om Energi Traineene her. 

0 kommentarer på “EnergiTraineene oppsummerer Smartgridkonferansen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *