Energisystemer

Forsyningssikkerhet: N-1 er ikke alltid nok

Jeg, Gerd Kjølle og Einar Jordanger har akkurat kommet tilbake fra et par hektiske dager på Norway House i Brussel, der vi har vært i møte med EU-kommisjonen for å evaluere det europeiske prosjektet GARPUR. Prosjektet handler om utvikling av nye risikobaserte metoder for drift av transmisjonsnettet.

GARPUR kom godt ut av evalueringen, og ekspertene ser ut til å ha forstått viktigheten og verdien av resultatene som er fremkommet hittil. Nå ser vi frem til de siste spennende 8 månedene av det 4-årige løpet.

Les mer om SINTEFs kompetanse på forsyningssikkerhet.

shutterstock_347001563
N-1 bidrar til færre svarte skjermer og behov for stearinlys… (Foto: Shutterstock)

Hva er N-1?

Prosjektet handler om utvikling av risikobaserte metoder som kan supplere eller erstatte dagens «N-1» kriterium for drift av transmisjonsnettet. «N-1» betyr at nettet skal tåle utfall av én kraftledning, kabel, transformator eller generator uten at det fører til avbrudd i strømforsyningen. N-1 tar ikke hensyn til sannsynligheten for slike utfall, og skiller ikke på hvilke og hvor store områder som kan bli berørt av avbrudd.

«N-1» betyr at nettet skal tåle utfall av én kraftledning, kabel, transformator eller generator uten at det fører til avbrudd i strømforsyningen.

Med økende innslag av variabel og uregulert fornybar produksjon, som vind- og solkraft, øker usikkerheten og kompleksiteten i driften av kraftsystemet. N-1 har vist seg å være utilstrekkelig til å kunne håndtere dette på en tilfredsstillende måte. Risikobaserte metoder vil derfor tvinge seg frem for å ivareta forsyningssikkerheten i driften av fremtidens kraftsystem, og samtidig holde de samfunnsøkonomiske kostnadene nede.

GARPUR koordineres av SINTEF Energi og har til sammen 20 europeiske partnere, hovedsakelig transmisjonsnettoperatører og forskningsinstitusjoner.

Møtedeltakerne under møtet i Norway Brüssel House.
Møtedeltakerne under møtet i Norway Brüssel House. Foto: Iris Baldursdottir

0 kommentarer på “Forsyningssikkerhet: N-1 er ikke alltid nok

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *