Bioenergi

Bioenergy Innovation Award 2017

toppblokk-cenbio-award

 

Vi ber om forslag til kandidater til Bioenergy Innovation Award 2017. Årets pris deles ut under CenBio-konferansen på Ås 13. – 15. mars 2017.

Formål
Bioenergy Innovation Award (BIA) er en nasjonal innovasjonspris innen stasjonær bioenergi som skal stimulere til og belønne kunnskapsbasert innovasjon og/eller entreprenørskap. Prisen skal bidra til å identifisere prosjekter med kommersielt potensial.

Om prisen
Bioenergy Innovation Award ble introdusert av FME CenBio i 2011 og deles ut årlig. Utlysningen er åpen, og alle kan foreslå kandidater. Både enkeltpersoner og bedrifter kan nomineres. Prisen består av et diplom og et kunstverk. En BIA-komité begrunner sitt valg av vinner. Begrunnelsen leses opp under utdelingen, og et resymé av begrunnelsen påføres diplomet.

liggende-bildeblokk

Vurderingskriterier

Kandidatens innovasjon må

 • ha bidratt til nytenkning i bransjen
 • være forskningsbasert
 • ha et kommersielt potensial

BIA-komitéen 2017

 • Trond Værnes, Norges Forskningsråd
 • Arnold K. Martinsen, NoBio
 • Bergny Irene Dahl, Innovasjon Norge
 • Rune Holmen, Enova
 • Marie Bysveen, koordinator CenBio / SINTEF
 • Odd Jarle Skjelhaugen, nestleder CenBio / NMBU

Frist
Forslag til kandidater til Bioenergy Innovation Award 2017 bes sendes  Mette Bugge innen 2. februar.

Forslaget må begrunnes i forhold til vurderingskriteriene. Det må ikke overstige 3 sider. Forslag som ikke er begrunnet, vil ikke bli vurdert.

Tidligere vinnere:

 • Edvard Karlsvik (SINTEF)
 • Cambi AS
 • Solør Bioenergi
 • Mjøsen Skog (som representant for ALLMA-gruppen)
 • Vincent Eijsink (NMBU)
 • Antec Biogas

0 kommentarer på “Bioenergy Innovation Award 2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *