Energieffektivisering

Kick-off FME HighEFF: Nå åpner verdens største forskningssenter for energieffektivisering i industrien

Med verdens nye klimaavtale har hele verden forpliktet seg til å kutte sine klimautslipp. Alle land må lage en nasjonal plan for hvordan de skal kutte utslipp. Målet er at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader innen 2100.

Klimaavtalen er en ikke bare en trussel, men også en stor mulighet for næringsliv, industri og forskere å utvikle ny teknologi som kan redde kloden.

For å nå klimamålene må alle verdens land bruke alle «verktøyene i kassa». Og energieffektivisering er det viktigste verktøyet ifølge International Energy Agency (IEA).

Den 28. november åpner Olje- og energidepartementet verdens største forskningssenter for energieffektvisering i industrien. Senteret er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), er finansiert av Norges Forskningsråd og brukerpartnerne, og heter HighEFF.

I HighEFF skal  verdens 50 fremste partnere i sitt felt sammen danne et sterkt team innenfor industri og akademia.

energieffektivisering-akh

Sammen skal partnerne i HighEFF bidra til å nå de nasjonale og internasjonale målene om 20-30 % redusert energibruk og 10 % reduserte klimagassutslipp innen 2030.

I tillegg skal dette øke industriens konkurransekraft og lønnsomhet betydelig. Og i senteret vil vi bygge på den store kunnskapen og innovasjonskraften som finnes i norsk industri.

Mer av alt…

HighEFF handler om å skape en enda mer energieffektiv, klimavennlig og lønnsom industri. Dette bygger vi på fire hjørnesteiner:

  1. Utvikle energieffektive produksjonsprosesser
  2. Utnytte spillvarme fra industrien
  3. Energisamspill i industriklynger
  4. Utdanning og opplæring/utvikling av eksperter

higheff

Fire industricase

HighEFF er delt opp i fire industrisektorer. Deler av forskningen er sektoroverskridende og andre deler er sektorspesifikk:

  • Olje/gass og energi
  • Metall/Material
  • Mat/Kjemi
  • Industriklynger

Vi kommer til å følge effekten av forskningen gjennom disse spennende industricasene for de ulike sektorene i HighEFF.

Vi skal få til mye i senteret i løpet av de åtte årene det varer, og jeg gleder meg til å lede dette arbeidet. Følg med på hvordan det går her: www.higheff.no.

Flere spennende prosjekter om energieffektivisering:

Fakta:
Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future
Senteret er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME)
Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd
Varighet: 2016-2024
SINTEF Energi vil lede programmet i tett samarbeid med NTNU og SINTEF.
Cirka 35 industripartnere og 15 forskningspartnere i prosjektet

0 kommentarer på “Kick-off FME HighEFF: Nå åpner verdens største forskningssenter for energieffektivisering i industrien

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *