Energieffektivisering Politikk

FN-møte i Jordan for å fase ut klimagasser

I forrige uke var jeg på kuldeteknisk ekspertmøte i Amman i Jordan. Det er FNs miljøprogram – United Nations Environmental Programme (UNEP) som arrangerte møtet.

Jeg er en del av en UNEP sin ekspertgruppe for kuldeanlegg, luftkondisjonering og varmepumper. I Amman diskuterte vi tekniske muligheter som kan bidra til nedfasing i bruken av HFK (HFC).

Montrealprotokollen inneholder en tidsplan for kutt i utslippene av skadelige klimagasser. I fjor ble det besluttet at bruken av hydrofluorocarbons (HFK/HFC) skal nedfases. Denne avtalen heter Kigali-amendment og er et tillegg til Montreal-protokollen som kontrollerer bruken av ozon-reduserende gasser.

Anslagsvis ville fortsatt bruk av HFC som i dag bidratt til økt temperaturøkning på om lag 0.5’C innen århundreskiftet. Nå skal bruken av HFC gassene fases ned.

Kigali-amendment ble til fordi vi risikerte at utfasingen av ozonreduserende stoffer skulle bli erstattet av HFK-gasser, som er sterke drivhusgasser. Dette er en viktig parallell avtale til Paris-avtalen for å bremse global temperaturøkning.

Her er jeg (til høyre) på besøk i Petra sammen med andre fra ekspertgruppen.

Jeg deltar i denne ekspertgruppen fra Norge med støtte fra Miljødirektoratet. Gruppen består av medlemmer fra en rekke land i verden, både i kategorien utviklede- og utviklings-land (A5). Vi kommer med en ny rapport sent 2018.

Rapporten skal bidra til å gi myndighetene grunnlag for utvikling av ny politikk. Det faglige fokuset går på å beskrive tekniske løsninger for alternative kuldemedier som kan bidra til å fjerne de mediene som bidrar negativt til miljøet.

– Det faglige fokuset går på å beskrive tekniske løsninger for alternative kuldemedier som kan bidra til å fjerne de mediene som bidrar negativt til miljøet.

Et viktig aspekt for dette møtet var å diskutere hva som skal til for å få gode løsninger tilgjengelige i A5-landene raskt. Videre var bruk av brennbare medier og løsninger for land med høy omgivelsestemperaturer viktige utfordringer som ble diskutert.

hfk3
hfk2

Gruppen var også på besøk i produksjonslokalene til den lokale bedriften Petra Engineering.

0 kommentarer på “FN-møte i Jordan for å fase ut klimagasser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *