CO2-håndtering

Sikre CO2-transportrør er en del av klimaløsningen

Bloggere: Svend Tollak Munkejord, Håkon Ottar Nordhagen, Morten Hammer, Gaute Gruben og Stéphane Dumoulin

CO2-håndtering (CCS) er en nødvendig teknologi for å nå togradersmålet, som det påpekes i IPCCs femte hovedrapport. For å få det til, må store mengder CO2 transporteres trygt fra fangstanleggene til lagrene. Mengdene er faktisk sammenliknbare med dagens transport av naturgass.

Siden CO2-transportsystemet blir stort, er det viktig å lage det så effektivt som mulig – samtidig som det er sikkert.

Dette har blitt studert i BIGCCS-forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) fra 2009 til 2016. Arbeidet har blitt støttet av Norges Forskningsråd og industripartnerne Engie, Gassco, Shell, Statoil og TOTAL.

Validering for CO2 og nitrogen

Et hovedresultat av arbeidet er en avansert koplet fluid-strukturmodell som kan brukes til å forutsi om en lekkasje i et CO2-transportrør vil danne et langt løpende duktilt brudd. Hensikten med modellen er å gjøre det mulig å designe rørledninger der dette ikke vil skje – uten å overdimensjonere. Våre nyeste resultater er nå publisert i en artikkel i journalen Engineering Structures.

(Se eventuelt vårt manuskript).

Den koplede fluid-struktur-modellen har nå blitt validert med brudd-stans-eksperimenter fra COOLTRANS-forskningsprogrammet i Storbritannia – med gode resultater. I tillegg har vi utviklet en metode for å kalibrere materialmodellen i tilfeller hvor det er lite materialdata tilgjengelig – slik det ofte er.

Videoen viser en simulering av et duktilt løpende brudd i en CO2-rørledning.

Sikter mot ingeniørverktøy for sikker CO2-transport

Vårt mål er at modellen skal kunne danne grunnlaget for å utvikle et ingeniørverktøy som kan bistå i sikker design og drift av CO2-transportrør, slik at lange løpende duktile brudd ikke vil oppstå. Dette vil trolig være av interesse for det norske fullskala CCS-prosjektet som er under utvikling.

Ønsker du å vite enda mer om vår forskning på CO2-transport – les disse bloggene:

 

0 kommentarer på “Sikre CO2-transportrør er en del av klimaløsningen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *