#Energi Energisystemer

Brukermøte for brukere og utviklere av SINTEF Energis modeller (Produksjonsplanlegging 2019)

Medforfattere: Mari Haugen og Linn Emelie Schäffer.

Da er brukermøte 2019 slutt. I to dager, 13.-14. mars, har brukere og utviklere av SINTEF Energi sine modeller vært samlet på Hell. Det har vært interessante dager med interne og eksterne foredrag. For første gang ble brukermøte arrangert på engelsk, noe som ble godt mottatt. Som arrangører og koordinator for modellutviklingen av vannkraftmodellene i SINTEF er det flott å se våre kollegaer legger frem nye funksjoner og forbedringer i modellene og oppleve den gode mottakelsen.

Modellene: ProdRiskSamkjøringsmodellenSamlastSHARMSHOPVansimtap

Ordsky
En ordsky over det deltakerne mente var høydepunktene under arrangementet.

Den virkelig store nyhetssaken i år er ferdigstilling av versjon 10 av langtidsmodellene, noe som fikk stor interesse. Versjon 10 representerer den største omlegging i modellene på mange år.  Etter det som har vært en lengre og mer krokete vei enn det vi hadde sett for oss, er versjonen er nå klar til å rulles ut.

Knut Skogstrand Gjerden presenterer
SINTEF Energis forsker Knut Skogstrand Gjerden presenterer versjon 10 av langtidsmodellene for et interessert publikum.

Flere foredrag har pekt på nytteverdien av omlegging, både for brukerne og for SINTEF Energi. For dem som har EMPS (Samkjøringsmodellen) og EOPS (Vansimtap) modellene åpner versjon 10 muligheter for å bruke modellene på nye måter. Det blir for eksempel mulig å kjøre oftere, og det nye API’et muliggjør bedre kobling til andre systemer, og forenkler innlesing av data og visualisering av resultater. Men det stopper ikke der, for utviklerne i SINTEF Energi betyr forbedrede verktøy mindre tid på rutineoppgaver og mer tid på å bringe forskningen i modellene fremover. Oppdateringene gjør at vi blir bedre i stand til å utvikle og oppdatere automatiske system for å kompilere, linke, teste og dokumentere modellene våre.

Publikum
Publikum syntes det var mange interessante presentasjoner.

For å få fortgang i innføring av versjon 10 vil SINTEF hjelpe brukerne med å konvertere data og komme i gang med den nye programvaren.

Det skjer også viktig utvikling innenfor korttidsmodellene. SHOP har tatt steget fra case-definerte testsystemer til bruker-definerte testsystemer, hvilket gjøre det mulig å tilrettelegge for mer realistisk og målrettet testing på de oppgaver og de systemer som SHOP brukes på.
Tilbakemeldingene fra brukermøtet 2019 har vært positive, og kombinasjonen av foredrag fra SINTEF og industrien trekkes spesielt frem. I tillegg til å være en arena for formidling om ny funksjonalitet i modellene har brukermøtet også blitt en viktig arena for deling av erfaringer og kunnskap mellom ulike aktører som bruker modellene. Flere av foredragene skapte stor interesse og det ble stilt mange spørsmål fra publikum, særlig via den digitale spørretjenesten Slido.

Analytiker i Statnett, Vegard Holmefjord
Analytiker i Statnett, Vegard Holmefjord, fikk mange spørsmål via Slido til sin presentasjon av Statnett sin markedsanalyse for 2018-2040.
Valentin Koestler og Harald Endresen i NVE
Et av de mest populære foredragene var fra Valentin Koestler og Harald Endresen i NVE som presenterte resultater fra en sammenlikning de har gjort av modellene Vansimtap, ProdRisk og Fansi på enkeltvassdrag.

Som ordskyen øverst i bloggen viser er nettverksbygging en viktig del av arrangementet. Det er gjennom de gode samtalene og diskusjonene vi blir bedre kjent og bygger på hverandres kunnskap.

Engasjement fra salen
Begge dagene var det gode diskusjoner og spørsmål fra salen

Det var satt av flere pauser og tid i programmet til diskusjon. Samtalene fortsatte over en god middag, og en quiz utenom det vanlige. For hva er vel mer passende når du er på Hell enn en quiz med tema Helvete?

Glade vinnere av quiz
Glade vinnere av “A Hell of a quiz”!

Vi takker alle deltakere for å ha delt sine erfaringer og bidratt aktivt med spørsmål og i diskusjoner. Vi ser allerede fram til neste brukermøte!


Alle bilder: SINTEF

0 kommentarer på “Brukermøte for brukere og utviklere av SINTEF Energis modeller (Produksjonsplanlegging 2019)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *