Forfatter: Michael Martin Belsnes

Storvassdammen er en del av Ulla-Førre, et vannkraftverk i Hjelmeland, Suldal og Bykle kommuner. Foto: Martin NH
#Energi Vannkraft

Norsk pumpekraft kan hjelpe med å stabilisere strømprisene

Pumpekraft, det å bruke strøm for å fylle vannmagasiner, er tilbake på dagsorden på grunn av de høye strømprisene. Oppgradering av vannkraftverk til å benytte pumpekraft vil være en stor investering, men kan bli lønnsomt og samtidig bidra til å stabilisere kraftprisene i et 100 prosent fornybart kraftsystem.