48 norske forskningsinstitutter mottar statlig basisfinansiering. SINTEF Energi AS er et av disse instituttene. Basisfinansieringen brukes til aktiviteter som bidrar til langsiktig kunnskapsutvikling og er med på å utvikle fremtidens forskningsområder. Sommerjobbprosjektet er et eksempel på et prosjekt finansiert gjennom basisfinansieringen.

13. juni kom de første sommerforskerne til SINTEF Energi. I perioden frem til 19. august vil 27 sommerforskere være på plass, pluss at vi også har internshipstudenter værende hos oss. De har blitt valgt ut blant over 300 søkere til å forske i reelle forskningsprosjekter innen områder der vi har strategiske satsinger. SINTEF Energi har funnet mange forskertalenter gjennom sommerforskerprosjektet de siste ti årene.

Under sommeren sitter studentene samlet, og siden de er så mange blir de en fin gjeng.  I tillegg til å jobbe som forsker for en sommer, er de også invitert dem med på sommerfest med Ung i SINTEF, samt andre arrangement slik som Direktørens lunsj.

Sommerstudenter
Sommerforskere og veiledere sammen med et knippe ansatte i SINTEF Energi samlet etter Direktørens lunsj 30. juni 2016. Foto: SINTEF/abl

Studentene jobber i alle våre fire avdelinger og på følgende prosjekter:

Avdeling Energisystemer

 • Tilstandsvurdering av krafttransformatorer
 • Levetidsestimering av krafthalvledere
 • Vedlikeholdsmodellering for havvindsparker
 • Effektprising i fremtidens energisystem
 • Oppgradering av IT til TN-nett

Avdeling Elkraftteknologi

 • Høyspentmaterialer for undervannskonnektorer
 • Optimal kabelforlegning
 • Gjennomslagsmekanismer i dielektriske væsker
 • Vann i isolerende væske for trykk-kompenserte systemer
 • Tilstandskontroll av høyspentkabler: Måling av elektriske delutladninger
 • Simuleringer av elektriske utladninger

Avdeling Termisk energi

 • Biokarbon for metallurgisk industri
 • Miljøvennlig vedforbrenning
 • Neste generasjons varmepumper
 • Gassifisering av biomasse
 • INTERACT – modellverifisering av PCM-tanker

Avdeling Gassteknologi

 • Design av CO2-fangst og -transport
 • Faselikevekter for CO2-rike gassblandinger
 • CO2-fangst fra gasskraftverk
 • Nanostrukturerte overflater for CO2-fangst
 • Kjemisk sirkulasjonsforbrenning (CLC)
 • Hydrogenproduksjon med CO2-fangst
 • CO2-fangst fra sementproduksjon
 • Rask faseovergang av LNG
 • Kraftproduksjon fra overskuddsvarme
 • Varmetransport med ferrofluider

Her kan du lese blogger om sommerforskerne 2016:

0 kommentarer på “Sommerforskerne er på plass tiende år på rad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *