#Bygg og Infrastruktur

Samarbeid er avgjørende for å få til et nullutslippsområde

Medforfatter: Judith Thomsen, SINTEF

Siden FME ZEN, forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer, startet i 2017 har forskere fra NTNU og SINTEF fulgt utviklingen av ni forskjellige pilotprosjekt som er fordelt over hele Norge.

Det vi har lært så langt er at det ikke er kun én vei som fører til nullutslippsområde (ZEN, Zero emission neighbourhood).

Årets ZEN-konferanse tar for seg hvordan vi kan planlegge og realisere fremtidens nullutslippsområder. Der vil blant annet samarbeidet mellom bygg- og energisektoren for å realisere nullutslippsområder være et tema.

Bodø ByLab ble brukt til en workshop om nytenking av innbyggermedvirkning av forskere fra SINTEF og NTNU. Fra venstre: Judith Borsboom-van Beurden (NTNU), Savis Gohari Krangsås (NTNU), Daniela Baer (SINTEF), Lars Arne Bø (SINTEF), Eivind Junker (NTNU).

Involvering av innbyggere og brukere er spesielt avgjørende

Pilotprosjektenes tilnærming til ZEN varierer. Det avhenger av størrelse, egenhet eller fase i utviklingen. Det individuelle veikartet til ZEN vil bestemme hvilke aktører som er involvert, og rollene deres endres også ofte over tid. Involvering av innbyggere og brukere, og deres innvirkning på utviklingen, er spesielt avgjørende for å skape et attraktivt nullutslippsområde.

Så lenge ZEN ikke er en lovpålagt forpliktelse, er veien til ZEN avhengig av et velfungerende samarbeid mellom aktører som er enig om den ambisiøse målsettingen for å oppnå ZEN.

Samarbeidsprosessen er en av prosjektenes viktigste utfordringer for å oppnå ZEN, ifølge ZENs partnere. Det kom frem gjennom en undersøkelse som ble utført av ZEN i 2017 og 2018. Tekniske løsninger for å bygge ZEN-områder oppleves som tilgjengelige, men disse er utfordrende å implementere i et miljø der forskjellige aktører er berørt. Flere sektorer fra blant annet energi, byggematerialer og konstruksjon til mobilitet, må samles under en felles tilnærming for å realisere ZEN. Undersøkelsen viste hvordan uenighet mellom enkeltstående interessenter, som innbyggere og fylkesmann, kan utfordre ZEN-utviklingen eller sette den på vent.

Må innvolvere forskjellige aktører og sektorer fra tidlig fase

I flere av ZENs pilotprosjekter testes nye former for samarbeidsprosesser. Eksempelvis masterplanutviklingen i Ydalir i Elverum, «Forum Sluppen» i Trondheim (et høringsforum for grunneiere i planleggingsfasen), eller at det ble tilrettelagt for bred innbyggerinnvolvering gjennom Bodø ByLab. Disse eksemplene viser hvordan engasjement, en felles visjon og samarbeid kan oppnås gjennom nye måter å involvere aktørene og innbyggere på.

Vi har lært at vi trenger innovasjon, ikke bare i form av teknologiske løsninger eller forretningsmodeller, men også i form av prosesser for å planlegge, designe og drifte ZEN-områder. En vellykket prosess mot ZEN må involvere forskjellige aktører og sektorer fra en tidlig fase og gjennom hele nabolagets levetid. Dette muliggjør en vellykket implementering av nye tekniske løsninger, side om side med samfunnsløsninger. Slike prosesser krever også ambisiøs drift og ledelse.

About ZEN

0 kommentarer på “Samarbeid er avgjørende for å få til et nullutslippsområde

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *