#Bygg og Infrastruktur #Samfunn

Bruk av kunstig intelligens kan bidra til trygghet i en av Europas farligste bransjer

Bygg- og anleggsbransjen er en av de farligste bransjene i Europa. Nå kan bruk av kunstig intelligens bidra til at morgendagens bygg- og anleggs industri blir sikrere, mer fleksibel og ikke minst mer produktiv. For å oppnå disse målene blir teknologi som digitale tvillinger, VR/AR, droner og ubemannede fartøyer tatt i bruk.

Arbeidstilsynet stenger ned norske arbeidsplasser

I dag utsettes bygg- og anleggs arbeidere ofte for farlige forhold på arbeidsplassen. Per i dag er bygg- og anleggsektoren ansett for å være en av de farligste bransjene i Europa, og den mest dødelige arbeidsplassen i Norge.

I 2021 publiserte NRK en artikkel som beskrev at over 577 arbeidsplasser hadde blitt stengt ned av arbeidstilsynet på grunn av manglende sikkerhetstiltak. Det var her rapportert om blant annet manglende rekkverk, bruk av dårlig utstyr og usikrede stiger.

Opp mot 50% av virksomhetene som har blitt besøkt av verneombudet har blitt stanset de siste ti årene.

I følge arbeidstilsynet har 38 arbeidere mistet livet på jobb i bygge- og anleggsbransjen i Norge siden 2018. Ofte er det et forsøk på effektivisering og kostnadsbesparing, samt mangelfull planlegging og koordinering, som fører til uønskede hendelser på byggeplasser.

Gode arbeidsforhold påvirker i stor grad det å tiltrekke seg yngre generasjoner av arbeidere, og ikke minst viktig for å tilfredsstille den eksisterende arbeidsstyrken. Derfor jobbes det nå med å ta i bruk ny teknologi som kan være med på å gjøre byggeindustrien tryggere.

En tryggere bransje

SINTEF leder EU-prosjektet BIMprove, der hovedmålet er å lage en digital tvilling som kan brukes til å bedre planlegging av ressurser og arbeidskraft, samt bidra til trygghet og overvåkning av byggeplassen. Prosjektet er nå i sluttfasen og har gjennom tre ulike piloter jobbet med brannsikkerhet, fallforebygging samt planlegging- og kostnadseffektivisering. Nedenfor kommer en beskrivelse av potensielle farer på byggeplassen og hvordan disse kan løses ved hjelp av prosjektet. 

Fallforebygging

Manglende sikkerhetstiltak ofte årsaken til at arbeidstilsynet stenger ned norske byggeplasser. Fall kan oppstå som følge av manglende rekkverk, ustabile stillaser eller manglende sikring av tak og gulv. Ulykker skjer gjerne når arbeiderne er uoppmerksomme, bruker utstyret feil eller på grunn av manglende opplæring.

For å redusere risikoen for fallulykker ser man gjennom prosjektet på forebyggende tiltak. Her ønsker man å gi opplæring og informasjon til arbeiderne om ulike aktiviteter og risikoer som kan påvirke dagens arbeidsplan. Det kan være snakk om manglende sikkerhetsbarrierer, beskyttelsesgitter eller annet utstyr som er avgjørende for arbeidernes sikkerhet. Informasjonen blir samlet inn ved hjelp av lokasjonsdata, og arbeideren bli varslet dersom det er en sjanse for at arbeidet foregår i et usikkert område.  

Brannsikkerhet

På bygg- og anleggsplasser kan brannrisikoen være betydelig. Det er flere faktorer som kan føre til brann under konstruksjonsprosessen, som for eksempel bruk av elektrisk utstyr, åpne flammer, sveising og skjæring. I tillegg mangler man ofte brannsikkerhetsutsyr og rutiner, som brannvarslere og etablerte evakueringsruter. Rømningsveiene kan også være blokkerte av materialer eller andre gjenstander.

For å redusere antall ulykker ønsker man å oppdage potensielle brannfarer tidlig. Dette gjøres ved at byggeplassen til enhver tid vil ha en 100% oppdatert bygningsbeskrivelse, som kan brukes til beredskapsplanlegging for brannvesenet. Her vil det ligge nøyaktig informasjon om plassering av brannen og tilgang til brannforløp, hvilke områder som innehar spesielt høy risiko og materialer som er involvert.

 

Illustrasjon: Når arbeiderne ankommer byggeplassen vil de umiddelbart få informasjon om ulike aktiviteter og risikoer som kan påvirke dagens arbeidsplan. Ved bruk av lokasjonsdata vil arbeiderne vil bli varslet dersom det er en sjanse for at de arbeider i et usikkert område. I områder med særlig høy risiko kan byggeplassen beordre mobile roboter til å overvåke selve utførselen og sikkerheten for å skjerme arbeiderne.

 

Planlegging- og kostnadseffektivisering

Både branner og manglende sikringstiltak er direkte årsaker til ulykker, men forsøk på effektivisering og kostnadsbesparing, samt mangelfull planlegging og koordinering, kan også føre til uønskede hendelser på byggeplasser.  

BIMprove jobber nå med løsninger for å oppdage potensielle avvik ved konstruksjoner i en tidlig fase. Ofte kan mangelfull planlegging gjøre at man har satt opp noe som ikke er planlagt, eller har som innehar feil størrelse eller posisjon. Dette kan igjen føre til at man må rive ned konstruksjonen for å så sette den opp på nytt. Noe som er en svært kostbar prosess, og medfører økt risiko for arbeiderne.

Ved bruk av ubemannede roboter kan man oppdage feilene tidlig, mens dagens løsninger bruker omtrent en uke på feildeteksjon, gjør BIMprove dette innen ca. 24 timer.

 

Ønsker du mer informasjon om hvilke mulighetene prosjektet tilbyr?

 

0 kommentarer på “Bruk av kunstig intelligens kan bidra til trygghet i en av Europas farligste bransjer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *