#Digital #Hav

Fra ocean space til outer space

SINTEF Ocean og SINTEF Digital er med i et nytt EU-prosjekt hvor vi skal utvikle et system for sikker og robust dataoverføring av avstandsmålinger mellom skip-skip og skip-land. I tillegg til posisjonsdata vil man overføre geometridata (3D data) som gjør at man beregne eksempelvis korteste avstand eller sikre soner rundt objekter for både monitorering og styring av skip.

Koordinator er Kongsberg Seatex som vil utvikle en teknologiplattform som skal demonstreres i testområdet Trondheimsfjorden. Systemet vil bruke det europeiske satellittsystemet Galileo og EGNOS tjenester for å oppnå målinger med svært god nøyaktighet og høy integritet.

Kay Fjørtoft (t.v.) og Svein P. Berge fra SINTEF Ocean og Per Erik Kvam fra Kongsberg Seatex.

Horizon 2020 EU-prosjektet er finansiert av GSA (European Global Navigation Satelitte Systems Agency) og har en varighet på 3 år. Andre europeiske partnere er Mampaey Offshore International fra Nederland som utvikler produkter for automatisk forankring og dokking av skip og det belgiske universitet KU Leuven med som driver forskning på løsninger for styring av skip i trange kanaler. En stor del av europeisk varetransport skjer langs vannveier med store lektere med strenge krav til posisjonsnøyaktighet og styresystemer. Det skal utvikles demonstratorer både i Nederland og Belgia.

Prosjektet hadde oppstartsmøte i Praha den 8. desember hos GSA hvor vi sparket i gang prosjektet sammen med de utenlandske partnere. Dette er et prosjekt med relativ få partnere, 3 norske og 2 utenlandske.

Prosjektet er strategisk viktig i utvikling av maritime løsninger mot høyere grad av autonomi. SINTEF Ocean har ansvar for å lage et åpent rammeverk som definerer data og tjenester som skal kunne brukes av ulike leverandører. Det betyr at vi må utvikle en felles standard som gjør at ulike leverandører av sensorer og styresystem kan koble seg sammen. SINTEF Digital skal utvikle en «safe» og «secure» kommunikasjonsløsning basert på erfaring og kompetanse fra blant annet offshore næringen og jernbane.

Konsortiet fremfor en liten modell av Galileo satellitt.

Prosjektet vil utvikle teknologi som passer godt inn i SINTEF Ocean sin strategi rundt autonome skip og digitalisering av maritim næring.

0 kommentarer på “Fra ocean space til outer space

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *