Kategori: Energisystemer

Cruise ship on the Norwegian fjords
#Energi Energieffektivisering Energisystemer

På vei mot nullutslippsbygg til sjøs

Når vi jobber mot å drifte cruiseskip med nullutslipp, er det viktig at vi reduserer energiforbruket til hotellsystemene om bord. Vi har modellert hotellsystemet til et cruiseskip i et bygningssimuleringsverktøy for å evaluere ulike energisparingsløsninger, inkludert passive tiltak, varmepumper og termisk energilagring. Passive tiltak utnytter bygningens struktur eller materialer for å redusere energiforbruket, for eksempel ved å øke eller redusere varme fra solinnstråling.

strømnett med oransje-lysende kabler, foto
#Energi Energisystemer

Når er straumnettet fullt?

Straumnettet må utnyttast betre for å få til elektrifiseringa av samfunnet. Nettet er fullt, seiast det ofte, men korleis finn vi ut når og kvar det er att plass i nettet til å kople til meir elektrisitetsforbruk? Kva vil det seie at det er «driftsmessig forsvarleg» å kople til, kva er «N-1», og kan ein ta høgare risiko?