#Energi Energisystemer Smartgrids

Gerd Kjølle vil at flere kvinner velger kraftbransjen

Gerd Kjølle

Gerd Kjølle, sjefforsker i SINTEF og direktør av FME-senteret CINELDI, er en kraftpioner med forsyningssikkerhet som spesialområde. Hun har fått æren av å skrive ett av kapitlene i den nye boken Women in Power – Research and Development Advances in Electric Power Systems

Dette er en bok som

  • dekker kjernespørsmålene i elektrisitetsbransjen, og fremhever kvinnelige ledere,
  • forklarer de enorme utfordringene som moderne kraftsystemplanleggere, elkraftingeniører og systemoperatører står overfor,
  • setter miljø- og rekrutteringsspørsmål i fokus.

Boken er en del av bokserien Women in Engineering and Science, skrevet av kvinnelige eksperter og pionerer i bransjen.

Boka Women in Power– «Alle» i bransjen bør lese den

– Denne boken er svært interessant og opplysende, og fremhever banebrytende kvinner og deres bidrag innen forskning og utvikling i kraftbransjen, skriver Vijay Venu Vadlamudi, førsteamanuensis ved NTNUs Institutt for elektrisk energi på sin LinkedIn-konto.

Han sier at akademikere, ingeniører og forskere som jobber innen elektrisk kraft og energiingeniørfag bør lese boka, og at også beslutningstakere kan dra nytte av de mange innsiktene denne boken gir.

Kjølle har skrevet kapittelet om forsyningssikkerhet i fremtidens smarte og integrerte elektrisitetssystem. Dette er et tema som opptar Kjølle:

– Samfunnet er avhengig av en pålitelig strømforsyning, noe som blir stadig viktigere ettersom ulike sektorer elektrifiseres for å erstatte fossile brensler. Bærekraftsmålene for fremtiden kan ikke oppnås uten at kraftsystemet transformeres. Strømnettet er en avgjørende muliggjører for å få til denne energitransisjonen, skriver hun i sammendraget av kapittelet.

Spennende bransje – også for kvinner

Kjølle påpeker at fremtidens kraftsystem må være fornybart, fleksibelt, intelligent, sikkert og motstandsdyktig. Transformasjonen bør også gjennomføres til akseptable kostnader, uten å sette forsyningssikkerheten for elektrisitet i fare.

Kraftbransjen har en viktig rolle i å nå klimamålene og få til det grønne skiftet. Det er altså mye spennende som skjer nå og i årene som kommer, og Kjølle er opptatt av at flere kvinner skal velge kraftbransjen.

– Jeg er først og fremst en forsker og fagperson, men jeg synes også at det er viktig å være en god kvinnelig rollemodell. Det er viktig at kvinner synliggjøres, og før meg har det ikke vært så mange synlige kvinner i denne bransjen. Jeg synes derfor det er fint om jeg kan være med og inspirere andre, sier Kjølle.

Kjølle ble tildelt Norges Tekniske Vitenskapsakademis ærespris for 2019 for sitt bidrag innen forsyningssikkerhet og pålitelighet i elkraftnettet. I begrunnelsen het det at hun har flyttet den internasjonale forskningsfronten innen forsyningssikkerheten i strømnettet og skapt betydelige verdier for norsk næringsliv og samfunnet for øvrig. Les mer om NTVAs ærespris for 2019

0 kommentarer på “Gerd Kjølle vil at flere kvinner velger kraftbransjen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *