#Energi Energisystemer Smartgrids

Ny metode for å planlegge utvidelse av strømnettet

kvinne og mann i oransje vester og hjelm studerer et digitalsiert strømnett

SINTEF Energi deltok i FlexPlan Horizon 2020-prosjektet (2019-2023), som utviklet en ny metodikk for planlegging av utvidelse av transmisjons- og distribusjonsnett. Metodikken vurderer bruk av fleksible ressurser, f.eks. energilagring og sluttbrukerfleksibilitet, som et alternativ til den konvensjonelle tilnærmingen, dvs. å bygge nye linjer og/eller komponenter.

figur som viser metoden

Metoden ble implementert i et prosjektutviklet programvareverktøy og omfattende testet i seks regionale case-studier, som dekket en stor del av Europa. Det nye planleggingsverktøyet inkluderer flere innovative funksjoner:

  • Vurdering av den beste planleggingsstrategien gjennom bruk av et pre-prosessorverktøy som analyserer et stort antall alternativer for utvidelser på en gang
  • Samtidig mellom- og langsiktig planleggingsvurdering over tre nettplanleggingsperioder (2030- 2040-2050)
  • Inkludering av hele spekteret av kost-nytte analysekriterier i målfunksjonen, bl.a. integrert transmisjons- og distribusjonsnettplanlegging, innebygd miljøanalyse (luftkvalitet, karbonavtrykk og landskapsbegrensninger)
  • Bruk av sannsynlighetsbaserte metodikker for forsyningssikkerhet som erstatning for det tradisjonelle N-1-kriteriet
  • Anvendelse av numeriske dekomposisjonsteknikker for å redusere beregningstid
  • Analyse av variasjon til årlige RES og lasteprofiler gjennom en Monte Carlo-prosess.

Gjennom hele prosjektet ble det lagt stor vekt på de eksisterende og kommende regulatoriske aspektene for å sikre at metodikken som ble utviklet samsvarer med dem.

Basert på resultatene og erfaringene fra de regionale casene, har prosjektet lagt frem flere forslag om regulatoriske retningslinjer som kan forbedreeksisterende regelverk slik at de eksisterende barrierene fjernes. På den måten kan det legges til rette for mer aktiv bruk av fleksible ressurser i nettplanlegging, og dermed er det mulig å oppnå mer effektiv drift av transmisjons- og distribusjonsnettene med høy andel fornybar produksjon.

Les mer:

FlexPlan er finansiert av EU gjennom forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon 2020 (nr. 863819)

0 kommentarer på “Ny metode for å planlegge utvidelse av strømnettet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *