Kategori: #Samfunn

#Samfunn

Sirkulært Trøndelag

Begrepet grønn verdiskaping forbindes ofte med endringer og innovasjoner i bedrifter, som for eksempel utvikling av miljøvennlige og lønnsomme produkter og tjenester basert…

Washed up plastic
#Industri #Samfunn

En ny vår for plast

Masseproduksjon av plastprodukter slik vi kjenner det i dag, startet ikke før andre verdenskrig.  Krigen fremskyndet behovet for nye teknologier, og plast skulle…