Forfatter: Ulf Winther

strand med bølge som er grønn av alger
#Hav

Algene som forsvant

Husker du Chrysochromulina, Prymnesium og Alexandrium? Det er det nok mange i dagens sjømatnæring som ikke gjør. Og godt er kanskje det. For…

#Hav

Verdiskapingen fra havet skal øke

Optimismen er tilbake i oljebyen Stavanger, leser vi i Dagens Næringsliv. Prognosene for Sør-Vestlandet som SR-Bank la fram nylig var så gode at…