#Hav

Hvordan gjøre forskning tilgjengelig?

Forskningsformidling gjøres ofte gjennom rapporter og vitenskapelige artikler. Vi drar ut og snakker om forskningen vår, eller bruker oppslag i media for å nå flest mulig. Men kan vi gjøre mer for å nå de som kan dra nytte av det vi finner ut? Hvordan ønsker målgruppen å få forskningen presentert?

illustrasjon av seks mennesker
Nettsiden hindreromming.no er en ressurs for opplæring i havbruksselskaper.

Økt kunnskap om årsaker til rømming

I prosjektet «Kunnskap og metoder for å forebygge rømming» som er finansiert av FHF, er nye løsninger for formidling av forskningsresultater et viktig mål.

Det er mye å hente på å dra lærdom av tidligere hendelser. Derfor er det viktig å formidle kunnskap om årsaker til at det rømmer fisk fra norske oppdrettsanlegg. Dette gir et godt  grunnlag for å sette inn tiltak som dreier seg om både mennesker, organisasjon og teknologi.

illustrasjon av fire personer på oppdrettsanlegg
Animasjon om opplæring, kommunikasjon og planlegging.

Vi har kartlagt både  direkte, ofte tekniske, årsaker til rømming, men også det som ligger bak. Dette er årsaker som ofte kan knyttes til organisering av arbeidet; slik som opplæring, bemanning og arbeidstid eller planlegging.

Forskningsformidling i sosiale medier

Formidlingen retter seg mot en definert målgruppe. Vi ønsker å nå ansatte i oppdrettsnæringen, både de som jobber ute på anlegg og fartøy, og de som jobber i ledelsen på landsiden. En innledende spørreundersøkelse viste at flere av de ansatte ute på anlegg leser forskningsrapporter, men at de gjerne ønsket eksempler på tidligere rømmingshendelser presentert på nett, gjennom filmer og animasjon.

Hånd som holder mobiltelefon
Hindre rømming i kaffepausen. Foto: SINTEF Ocean

Derfor har vi opprettet en egen nettside i samarbeid med Høgskulen i Volda: www.hindrerømming.no. Her formidler vi funn fra prosjektet gjennom korte saker, filmer og animasjoner. Oppdrettsselskapene kan ta i bruk siden i internopplæring og eget arbeid med å forebygge rømming. Vi har også opprettet en egen facebook-gruppe, som vi bruker for å spre innholdet fra nettsiden, og gjøre nettsiden kjent for målgruppen. Dette gjør forskningen lett tilgjengelig på den enkeltes mobiltelefon, og saker kan enkelt deles med andre.

Relevant for næringen

Som forskere opplever vi at det er nyttig  å jobbe aktivt med formidling. Arbeid med ideer og manus til animasjonsfilmer basert på forskningen vi har gjort, er inspirerende og gir rom for kreativitet.

Nettsiden besøkes jevnt og trutt, og oppdrettsselskap bruker materiale som er utarbeidet i prosjektet i egen internopplæring. Utstyrsleverandører og myndigheter viser også interesse for resultatene.  Responsen så langt tyder dermed på at nye former for formidling oppleves som relevant for næringen i deres arbeid med å hindre rømming.

To kvinner på båt
Heidi Moe Føre og Trine Thorvaldsen fra SINTEF Ocean på tur for å intervjue ansatte i havbruk.

 

0 kommentarer på “Hvordan gjøre forskning tilgjengelig?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *