#Bygg og Infrastruktur #Samfunn Transport

Så langt har vi kommet innen forskning på byplanlegging og varetransport

SNAPSHOT-teamet: F.v. prosjektleder Astrid Bjørgen (SINTEF) Odd Andre Hjelkrem (SINTEF), Lisa Hansson (Høyskolen i Molde), Edoardo Marcucci (Høyskolen i Molde/Roma Tre Universitet), Carla de Oliveira Leite Nascimento (Høyskolen i Molde) Randi Ann Fagerholt (SINTEF) Foto: Kristin Ystmark Bjerkan

16.-17. juni ble E-commerce konferansen 2022 gjennomført i Trondheim. Konferansen var sluttleveransen på SNAPSHOT prosjektet. Det ble to dager fylt med mange spennende presentasjoner som ga kunnskap om hvordan netthandel påvirker transportsystemet og hvordan lokale myndigheter kan integrere netthandel i byplanlegging. Konferansen inneholdt flere sesjoner: (1) Policy and planning, (2) System design, (3) Data models and data sharing og (4) Stakeholders and supply chain. I tillegg orienterte inviterte gjester fra CLOSER og ASTER om de mange initiativene som er på gang i vårt naboland. I sesjonen «Data Logistic Lab» utvekslet deltakerne erfaringer fra Paris og Roma.  

Her kan du se hele programmet 

Større fokus på vare- og tjenestetransport 

Byplanleggere har fram til nå i hovedsak fokusert på personlig mobilitet. Konferansen er en av flere initiativ som setter søkelys på manglende oppmerksomhet mot vare- og tjenestetransport (bylogistikk) og behovet for å aktualisere temaet i byplanlegging. Det var deltakelse fra Belgia, Nederland, Frankrike, USA, Colombia, Italia og Sverige.  I tillegg var mobilitetsmiljøet i SINTEF godt representert. Presentasjonene bidro med kunnskap rundt policy, virkemidler og regelverksutforming, databehov og datadeling, optimalisering i verdikjeden, effekter av crowd-shipping, og samarbeid mellom aktørene. Her er det ingen «one size fits all». Mobilitets- og logistikkløsninger må i stor grad tilpasses de lokale forholdene, både med tanke på geografi og demografi. Konferansen er koblet opp mot Research in Transport Economics (Elsevier) med spesialutgave på temaet « Integrating e-commerce in urban mobility planning¨ 

Konferanseformatet med vitenskapelige presentasjoner fra internasjonale eksperter og god rom for diskusjon underveis fungerte godt for de 30 deltakerne. Det var stort engasjement og god entusiasme blant deltakerne for videre samarbeid mot kommende EU Horizon utlysninger. Dette var for øvrig første gang forskningspartnerne i SINTEF og Høyskolen i Molde møttes fysisk i prosjektet. I tillegg har brukerpartnere fra Oslo kommune, Bodø kommune og Statens vegvesen deltatt i SNAPSHOT.  

Utvalgte publikasjoner fra SNAPSHOT:  

Integration of urban freight transport in city planning: Lesson learned  

 Digital Twins: A critical discussion on their potential for supporting policy-making and planning in urban logistics.
 

0 kommentarer på “Så langt har vi kommet innen forskning på byplanlegging og varetransport

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *