#Hav

Torskeeventyr på Finnmarkskysten

 Befolkningsvekst og økt behov for fôr til oppdrett vil bidra til en betydelig etterspørsel etter proteiner. Markedet krever proteiner som har god smak, høy næringsverdi, tilstrekkelig holdbarhet og konkurransedyktig pris. Alt dette kan vi få fra protein fra torskehoder.

Produksjon av høykvalitets marine proteiner fra torskehoder kan gi økt verdiskaping og stabile marked å forholde seg til.

I løpet var torskesesongen i 2017 har SINTEF Oceans Mobile Sealab vært stasjonert ved Tufjordbruket (Fjordlaks) på Rolvsøya i Finnmark. Førsteklasses råstoff, hentet rett fra noen av Norges beste fiskefelt, har blitt prosessert ultraferskt. Det har blitt gjennomført hele 11 produksjoner av hydrolysat fra torskehoder, med fokus på bærekraft, utbytte og energieffektiv produksjon. Forsøkene har blitt gjennomført i alt fra strålende solskinn til storm (over 25 m/s) og snøkave, til alle døgnets tider. Produksjon ble gjennomført i februar, mars og mai.

Utvinning av protein fra torskehoder i Tysfjord.

Opp med hodet

I forskningsprosjentet HEADS UP, gjennomført av SINTEF Ocean og Fjordlaks, finansiert av FHF, ble hydrolysebetingelser optimalisert i laboratoriet og testet ut i pilot (400 kg hoder pr. batch) gjennom en hel torskesesong. Fra fisken er landet til proteinene er hydrolysert går det 2-3 timer. God råstoffkvalitet og en god hydrolyseprosess har gitt svært lovende resultater. De marine proteinene som ble produsert inneholdte alle de essensielle aminosyrene, pulveret hadde lovende farge, lukt og smak.

Produktet innholder over 80 % protein, og har en kvalitet og verdi som overgår tradisjonelt fiskemel.

Suksesskriteriene for å nå de best betalte markedene er fremdeles en utfordring, men denne koden er i ferd med å knekkes.

Potensiale for lokale bedrifter

Møre og Romsdal har vært et kraftsenter innen utvikling av marine ingredienser. Industrien er veletablert, verdenslendende og produserer allerede produkter inn mot de globale markedene for næringsmiddel, helsekost og farmasi. Særlig har omega-3 industrien vært en foregangsindustri. Industrien har delvis utviklet seg som en integrert del av sjømatnæringen, og delvis som spesialisert kompetanseindustri. Flere av sjømatbedriftene ønsker å skape størst mulig verdi for virksomheten, gjennom å øke utnyttelsesgraden av restråstoff. Framtidens marine ingredienser kan godt komme fra lokalt råstoff og lokale bedrifter, men det kreves fremdeles en betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet.

Store verdier fra ressurser som ikke utnyttes

Et kystfiske på 260 000 tonn hvitfisk vil tilsvare et hydrolysatvolum på 4400 tonn. En konservativ teoretisk verdi på produktet på 30 kr/kg vil gi en verdi lik 132 MNOK. Det positive ved denne teknologien er at den også kan overføres til havgående hvitfiskflåten og føre til økt utnyttelse av restråstoff. Her vil 4500000 tonn hvitfisk gi et hydrolysatvolum på 76500 tonn til en anslått verdi (30 kr/kg) på 2295 MNOK.

For å kunne inkludere restråstoff fra den havgående hvitfiskflåten, blir utvikling av gode løsninger rundt konservering av råstoffet viktig.

Langs kysten kan den samme kunnskapen bidra til utjevning av sesongen og gi helårlig produksjon og sysselsetting. HEADS UP prosjektet har også avdekket et stort potensial innen teknologisk utforming av utstyr og overvåking av prosessene, samt et kompetansebehov inn mot markedene.

Potensiale for hele hvitfisknæringen

Når HEADS UP kun har fokusert på torsk, så vil det også være spennende å se mer på sei og hyse. Relevante spørsmål er om de ulike artene bør produseres for seg selv, eller om det oppsnås like god kvalitet ved samfengt produksjon

Forskningsbasert kunnskap for å øke utnyttelse og merverdi av restråstoff er en av de prioriterte områdene for hvitfisksektoren i FHF’s handlingsplan. Hydrolyse kan være et godt alternativ for økt lønnsomhet i foredlingsindustrien. Dette vil styrke verdiskaping langs hele kysten, og er i tråd med regjeringens visjon om at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon.

Til slutt en takk. Takk til FHF som finansierte dette prosjektet og dermed også eventyret. Uavhengig av forhold fikk vi fått svært god oppfølging av folkene ved Fjordlaks og Tufjordbruket, som i tillegg til full produksjon, alltid sa ja til å bistå oss. Dette prosjektet har vært en stor og lærerik opplevelse, både når det gjelder folk og natur.

0 kommentarer på “Torskeeventyr på Finnmarkskysten

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *