#Energi #Samfunn Transport

Workshop: Nullutslippstransport

10. mars 2020 arrangerte SINTEF og NTNU en workshop knyttet til temaet Nullutslippstransport på vei og jernbane, i luft og til havs.

Sammen med industrien har vi søkt Norges Forskningsråd om støtte til etablering av et Senter for forskninsdrevet innovasjon (SFI) kalt ZETA: «Zero Emission Transport Accelerator».

For å nå klimamål må utslipp av klimagasser kuttes.

https://www.facebook.com/SINTEFenergy/videos/2626695614285430/?__xts__[0]=68.ARBpsd6-OMqZgqeR7o9GeFsy6SCA_xcsIuEHeEDmaGsspfiJU7TMNavJnyNkn_JdEgJ-leTEVAcuQHmJA4YZ3ZeckFkQtAZzY2qcDnd4GCX8E1_SCDi5cd0JuVdBMOVB124q5FqLokS78eXZE1yK-7QjX91NBq676KLV1UkmTqE_DVsJiyNVaSACluqqyOiEdX_3_EbxKPWuW5i6jsbFgYKlba0NjPuO5aRyPeXikW7dF6xVGsrr0UqoV9O2zt-8T_ehWgJvRFFF9Z4XjIAOBick1iaLoVaBPScIxUTqNTWKbz56L8MtNqgYKckivRzUEbRUyai1uKiJpG13SlEYvLTGfrBDSNSGYiM&__tn__=-R

Transport utgjør 32 % av utslippene

Transportsektoren er den største kilden til klimagassutslipp i Norge og står for 32% av utslippene (ref. Miljødirektoratet).

Sammen diskuterte vi utfordringer og muligheter knyttet til dette temaet, blant annet hvordan forskning muliggjør innovasjoner i industrien gjennom anvendelse av ny kompetanse og nye teknologier.

Tema som ble dekket var blant annet ny teknologi og kompetanse knyttet til:

  • Kostnadseffektiv storskala infrastruktur for elektrisk ladning og hydrogentanking
  • Hydrogen og batteribaserte energilagerløsninger for energikrevende transportløsninger
  • Batteri-elektriske og fuel-cell baserte fremdriftssystem for tungtransport
  • Optimalisering av teknologivalg for de forskjellige anvendelsene (båt, fly, tog, tungtransport)

Les agenda og presentasjoner her.

 

0 kommentarer på “Workshop: Nullutslippstransport

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *