#Energi #Samfunn Transport

Workshop: Nullutslippstransport

10. mars 2020 arrangerte SINTEF og NTNU en workshop knyttet til temaet Nullutslippstransport på vei og jernbane, i luft og til havs.

Sammen med industrien har vi søkt Norges Forskningsråd om støtte til etablering av et Senter for forskninsdrevet innovasjon (SFI) kalt ZETA: «Zero Emission Transport Accelerator».

For å nå klimamål må utslipp av klimagasser kuttes.

https://www.facebook.com/SINTEFenergy/videos/2626695614285430/?__xts__[0]=68.ARBpsd6-OMqZgqeR7o9GeFsy6SCA_xcsIuEHeEDmaGsspfiJU7TMNavJnyNkn_JdEgJ-leTEVAcuQHmJA4YZ3ZeckFkQtAZzY2qcDnd4GCX8E1_SCDi5cd0JuVdBMOVB124q5FqLokS78eXZE1yK-7QjX91NBq676KLV1UkmTqE_DVsJiyNVaSACluqqyOiEdX_3_EbxKPWuW5i6jsbFgYKlba0NjPuO5aRyPeXikW7dF6xVGsrr0UqoV9O2zt-8T_ehWgJvRFFF9Z4XjIAOBick1iaLoVaBPScIxUTqNTWKbz56L8MtNqgYKckivRzUEbRUyai1uKiJpG13SlEYvLTGfrBDSNSGYiM&__tn__=-R

Transport utgjør 32 % av utslippene

Transportsektoren er den største kilden til klimagassutslipp i Norge og står for 32% av utslippene (ref. Miljødirektoratet).

Sammen diskuterte vi utfordringer og muligheter knyttet til dette temaet, blant annet hvordan forskning muliggjør innovasjoner i industrien gjennom anvendelse av ny kompetanse og nye teknologier.

Tema som ble dekket var blant annet ny teknologi og kompetanse knyttet til:

  • Kostnadseffektiv storskala infrastruktur for elektrisk ladning og hydrogentanking
  • Hydrogen og batteribaserte energilagerløsninger for energikrevende transportløsninger
  • Batteri-elektriske og fuel-cell baserte fremdriftssystem for tungtransport
  • Optimalisering av teknologivalg for de forskjellige anvendelsene (båt, fly, tog, tungtransport)

Les agenda og presentasjoner her.

 

John Olav Tande

About John Olav Giæver Tande

John Olav Tande er sjefforsker hos SINTEF Energi og leder av NorthWind, forskningssenteret for vindenergi. Epost Ansatteside

0 kommentarer på “Workshop: Nullutslippstransport

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.