#Energi maritimtransport

Slik kan etablering og bruk av landstrømsannlegg bli mer attraktivt

Onsdag 21. juni inviterte ElMar-konsortiet til et åpent fagseminar om elektrifisering av maritim transport, hvor funn fra prosjektet ble presentert. Sammen med havner, nettselskap, energiselskap, landstrømstilbydere og rederier, har SINTEF kartlagt hvilke utfordringer som må løses for å gjøre etablering og bruk av landstrøms- og ladestrømsanlegg mer attraktivt.

ElMar er et Forskningsrådsfinansiert IPN-prosjekt som ser på elektrifisering av maritim transport og fremtidens havner.

Arrangementet ble streamet, og opptaket ligger tilgjengelig her.

Henrik Strand fra SINTEF Energi ønsker velkommen 
Henrik Strand fra SINTEF Energi ønsker velkommen

Henrik Strand fra SINTEF Energi ønsket velkommen til ElMars avslutningsseminar i Deichman Bjørvika, onsdag 21. juni. Henrik orienterte om ElMar-prosjektet, partnere og delte erfaringer og resultater fra prosjektet.

Landstrøm er viktig med tanke på å redusere klimagassutslippene fra maritim transport, men også med tanke på lokale utslipp og støy – i tillegg til å redusere kostnadene. Det øker også energieffektiviteten, sammenlignet med alternativet som er å generere strøm om bord med forbrenningsmotorer.

Landstrøms- og ladestrømsanlegg bygges nå ut i et raskt tempo langs kysten. I Norge er det per i dag 179 anlegg mot 92 i 2019, så her går utviklingen raskt. Samtidig er utnyttelsesgraden fortsatt for lav, fortalte Henrik.

Terje Meisler fra Trondheim Havn delte sine erfaringer med landstrøm i Trondheim Havn. Terje snakket om havna som energiknutepunkt, om landstrømsanleggene de har i Trondheim Havn, om ambisjoner for fremtiden og viktige erfaringer de har gjort seg.

Terje Meisler fra Trondheim Havn
Terje Meisler fra Trondheim Havn

Thor André Berg fra Plug, holdt en oppløftende innledning om at landstrøm nytter. Thor André løftet frem Bergen Havn som case, og betydningen av bruk av landstrøm for blant annet luftkvaliteten i Bergen.

Thor André Berg fra Plug
Thor André Berg fra Plug

«Det nytter, men det nytter ikke med landstrømsanlegg som ikke brukes» avsluttet Thor André.

André Gjørven fra nettselskapet Mellom snakket om landstrøm fra et nettselskaps perspektiv. André løftet frem hvordan forvaltningen av kraftnettet gjøres, og vurderinger knyttet til utvidelse av landstrøm uten negativ effekt for eksisterende kunder. Mange opplever nok nettselskapene som en aktør som har bremsen på, men André løftet også frem mulighetene som ligger i utradisjonelt forbruk.

André Gjørven fra nettselskapet Mellom
André Gjørven fra nettselskapet Mellom

Forsker Jonatan Klemets fra SINTEF Energi presenterte et planleggingsverktøy for landstrøm, som omfattet både effektbehov for skip i havn både med tanke på hotelldrift, ved lasting og lossing samt for lading av batterier – samt verktøy for estimering av effektbehov i havn, og hvordan lasteprofilen kan forbedres eller justeres.

Jonatan Klemets fra SINTEF Energi
Jonatan Klemets fra SINTEF Energi

Jens Eirik Hagen fra Oslo Havn snakket om Oslo havn som nullutslippshavn og planer frem mot 2030. Jens siterte FNs klimapanel: «Vi går sakte når vi burde løpe!» og viste hvordan Oslo jobber med å kutte utslipp. Rundt 3 prosent av utslippene i Oslo kommer fra sjøfart. Oslo bystyre vedtok i 2018 en handlingsplan for hvordan utslippene i Oslo havn skal reduseres – med mål om 85 prosent reduksjon av CO2-utslipp innen 2030. Store deler av utslippene kommer når fartøy ligger til havn.

Jens Eirik fortalte at krav til offentlige anskaffelser og krav om nullutslipps byggeplasser har vært viktig for omstillingen i Oslo Havn.

Jens Eirik Hagen fra Oslo Havn
Jens Eirik Hagen fra Oslo Havn

Øystein Wik fra Bodø Energi fortalte om Energihub Bodø havn. I Bodø er det store mulighetsrom fremover, på grunn av planene om ny flyplass og transformasjon av Bodø sentrum.

Øystein Wik fra Bodø Energi
Øystein Wik fra Bodø Energi

Øystein orienterte om masterplan for energi i Bodø Havn, som veikart for energiplanlegging. Øystein løftet også frem viktigheten av sambruk av infrastruktur. Når en investerer i ladeinfrastruktur er det viktig at flere aktører kan bruke den. Målet er å se hele energisystemet på både sjø og land under ett, og slik styre effekt og utnytte tilgjengelig nettkapasitet.

Jon August Houge fra Siem Offshore snakket om landstrøm fra en reders ståsted. Siem Offshore eier i dag sju fartøy som er bygget om for å koble til landstrømsanlegg. I sin miljøplan har de vedtatt at fartøyene skal kobles til landstrøm når de ligger til kai der det er tilgjengelig også dersom det ikke er økonomisk lønnsomt. Likevel er strømpris og økonomiske incentiver viktige også når det gjelder landstrøm. Kan man se for seg incentiver som for eksempel lavere havneleie når utslippene er null?

Jon August Houge fra Siem Offshore
Jon August Houge fra Siem Offshore

Deretter var det tid for politisk panelsamtale, med Liv Kari Eskeland fra Høyre og Torgeir Knag Fylkesnes fra SV. Med seg i panelet fikk de også innlederne fra seminarets første del. Nina Sasaki Støa-Aanensen fra SINTEF Energi var ordstyrer.

Fra venstre: ordstyrer Nina Sasaki Støa-Aanensen, André Gjørven (Mellom), Øystein Wik (Bodø Energi), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Jens Eirik Hagen (Oslo Havn), Liv Kari Eskeland (Høyre), Jon August Houge (Siem Offshore), Thor André Berg (Plug) og Terje Meisler fra Trondheim Havn.
Fra venstre: ordstyrer Nina Sasaki Støa-Aanensen, André Gjørven (Mellom), Øystein Wik (Bodø Energi), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Jens Eirik Hagen (Oslo Havn), Liv Kari Eskeland (Høyre), Jon August Houge (Siem Offshore), Thor André Berg (Plug) og Terje Meisler fra Trondheim Havn.

Etter den politiske debatten gikk deltakerne til Aker Brygge for å få omvisning av Ruter sitt ladeanlegg for Nesoddbåten, se bilde under. Jon Stenslet fortalte engasjert om Ruter sine nullutslippsprosjekter for buss, ferger og fremtidige hurtigbåter, inkludert hvordan de har jobbet for gjenbruk av eksisterende bygg for ny ladeinfrastruktur.

0 kommentarer på “Slik kan etablering og bruk av landstrømsannlegg bli mer attraktivt

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *