Bioenergi CO2-håndtering Elkraftkomponenter Energieffektivisering Energisystemer Gassteknologi Havvind Politikk Subsea Vannkraft

Hvordan og hvorfor SINTEF engasjerer seg i EUs forskningsprogram Horizon 2020

Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram. Energidelen (Strategic Energy Technology Plan – SET Plan) fokuserer på sikker, ren og effektiv energiforsyning og finansierer forskning for nær 6000 millioner euro for perioden 2014 – 2020.

Denne filmen forklarer hva Horizon 2020 er

Hovedmålene ligger fast for perioden, men den detaljerte agendaen for forskningen fastlegges årlig av kommisjonen og medlemslandene i tett dialog med industrien og forskningsinstitusjonene.

SINTEF og konsernsjef Unni Steinsmo er nylig valgt inn for en ny toårsperiode i forskningsinstitusjonenes talerør European Energy Research Alliance – EERA – på alliansens generalforsamling i Brussel den 29. april.

EERA har vært i rask utvikling de siste 3 årene og har nå 16 ulike Joint Programmes (JP) innen SET Planens temaområder. EERA er nå en formell juridisk enhet og gjennom ExCo et viktig dialogpunkt mot EU kommisjonen og representantene for de ulike medlemslandene (MS).

Flere av JP’ene har utviklet seg til gode arenaer for å påvirke agendaer og forme nettverk for prosjektsøknader

Flere av JP’ene har utviklet seg til gode arenaer for å påvirke agendaer og forme nettverk for prosjektsøknader. SINTEF er involvert følgende JPer som deltager, delprosjektleder eller leder:

Jakter prosjekter i Europa

Som oversikten viser er SINTEF tungt engasjert i EERA og ønsker å bruke det ytterligere som et strategisk verktøy for å jakte prosjekt i Europa.

Dette er et resultat av en villet strategi og i tråd med regjeringens melding om Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU – Horisont 2020 og ERA (Juni 2014): Når det europeiske samarbeidet øker i omfang og betydning, er det naturlig å se nasjonale satsinger og prioriteringer innenfor forskning og innovasjon i sammenheng med den europeiske utviklingen, og ERA og Horisont 2020 som en integrert del av den samlede norske forsknings- og innovasjonsinnsatsen.

Alle norske forskningsmiljø som tar lederansvar innen ulike H2020 instrument eller aktiviteter får deler av kostnadene dekket via Forskningsrådets Medvirkningsordning (MVO).

I EERA gjelder dette både ExCo og JP nivået og innebærer et ansvar for å synliggjøre mulighetene innen det gitte temaet for hele det norske forskningsmiljøet. For EERA ExCo arbeidet gjøres det gjennom Norwegian Energy Research Alliance (NERA).

0 kommentarer på “Hvordan og hvorfor SINTEF engasjerer seg i EUs forskningsprogram Horizon 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *