#Energi Energisystemer

Plusskunder i strømnettet – Nye anbefalinger i Håndbok Plusskunder

Måten vi bruker og produserer strøm på er i kraftig endring. En av disse endringene er introduksjon av plusskunder i strømnettet. Endringer fører til nye muligheter, men også nye utfordringer som krever nye metodikker og retningslinjer. SINTEF har sammen med flere nettselskaper utviklet Håndbok plusskunder som bidrar med ny kunnskap og nye metodikker.

Hva er en plusskunde?

En plusskunde er en strømkunde (typisk en vanlig norsk husstand) som også produserer sin egen strøm, eksempelvis fra solcelleanlegg eller vindmøller. I enkelttimer av døgnet har de overskuddskraft (dvs. at det produseres mer kraft enn det forbrukes) som kan mates inn i distribusjonsnettet. Slik distribuert produksjon av strøm (dvs. mange små kraftprodusenter i stedet for få store) har noen fordeler, for eksempel at plusskunden kan produsere nok strøm over året til å dekke sitt eget forbruk. På denne måten kan plusskundens strømregning bli lavere, samt at man i perioder vil unngå at nettselskapet må levere strøm over lange avstander i strømnettet.

Introduksjonen av plusskunder i kraftsystemet i stor skala kan i lokale distribusjonsnett også by på noen nye problemer. For eksempel kan en økt andel plusskunder forårsake dårligere spenningskvalitet, slik som forhøyede spenninger eller raske variasjoner i spenningen. Dette gjør det nødvendig å utvikle ny metodikk og nye anbefalinger som bidrar til å løse de nye utfordringene som nettselskapene står overfor. Dette gjelder både innenfor planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av distribusjonsnett med plusskunder.

Derfor er Håndbok Plusskunder utviklet. Håndboken (utviklet i ProAktiv-prosjektet), bidrar til økt kunnskap om plusskunder, slik at de riktige investeringene gjøres både i plusskundenes installasjon og i distribusjonsnettet. Eksempelvis vil det i noen tilfeller være nødvendig å investere i en kabel/linje med større tverrsnitt, eller en mer avansert omformer til solcelleanlegget, for å unngå spenningskvalitetsproblemer. I andre tilfeller vil det ikke være nødvendig å investere i det hele tatt.

Håndbok Plusskunder

Håndbok Plusskunder gir anbefalinger for integrasjon av plusskunder i distribusjonsnettet, noe som også innbefatter økt kunnskap om forbruks- og produksjonsprofiler for plusskunder. Målgruppen for håndboka er nettselskap, installatører og andre som ønsker økt kunnskap om plusskunder og integrasjon av plusskunder i distribusjonsnettet. Håndboken med vedlegg er et effektivt verktøy for nettselskap og installatører ved tilknytning av plusskunder, og den gir anbefalinger og en innføring i en rekke tema:

  • Verktøy for generering og visualisering av lastprofiler for plusskunder som kan brukes i nettplanlegging. Verktøyet inkluderer beregning av hvordan profilene endrer seg med bruk av ny smartgridteknologi, som f.eks. elbil (hjemmelading), forbrukerfleksibilitet (varmtvannstank) og energilager/batteri.
  • Anbefalt prosess og sjekkliste ved tilknytning av plusskunder. Denne prosessen beskriver hovedsakelig informasjonsflyt og ønsket dialog mellom nettselskapet og installatør/plusskunde.
  • Forslag til hvilken informasjon som bør presenteres på web. Denne informasjonen er laget for folk flest som kan være interesserte i å anskaffe seg et solcelleanlegg.
  • Anbefalt prosess og flytskjema for planlegging av nett med plusskunder. Denne prosessen gjelder generelt for tilknytning av produksjon i distribusjonsnettet.
  • Verktøy for beregning av spenningsstigning og ubalanse ved tilknytning av plusskunder.

ProAktiv-prosjektet

Håndbok Plusskunder er utarbeidet i forbindelse med ProAktiv-prosjektet, et samarbeid mellom SINTEF Energi, Energi Norge, Hafslund Nett, Lyse Elnett, Skagerak Nett og NTE Nett.

Hovedmålsetningene i ProAktiv-prosjektet var å:

  • bidra med kunnskap til bransjen, relatert til plusskunder, og
  • bidra til en kostnadseffektiv og rasjonell integrering av det økende antall plusskunder i distribusjonsnettet.

Hovedfokuset i prosjektet var plusskunder som er husholdningskunder med solcelleanlegg.

Kjøpe Håndbok Plusskunder

Den første offisielle utgaven av håndboken (versjon 1 – desember 2018) er den endelige versjonen som ble utarbeidet i forskningsprosjektet ProAktiv. Håndbok Plusskunder selges av Energi Norge, og kan kjøpes her.

For spørsmål om Håndbok Plusskunder, kontakt Hanne Sæle, SINTEF Energi eller Ketil Sagen, Energi Norge.

 

0 kommentarer på “Plusskunder i strømnettet – Nye anbefalinger i Håndbok Plusskunder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *