#Energi Vannkraft

Hvorfor bryr amerikanerne seg om hvordan norsk vannkraft kan balansere variabel fornybar kraftproduksjon?

Vann er en viktig ressurs. Det er helt essensielt som drikkevann og i landbruk, men det er også en veldig viktig komponent i kraftsystemet. Vi bruker vann til å produsere energi direkte (vannkraft), men også til kjøling i andre typer kraftproduksjon. Tilsvarende er også kraft viktig i vannsystemet for rensing og transport av vann.

Vannkraft har en viktig rolle i forhold til fleksibilitet i overgangen til et lav-karbon kraftsystem, både i USA og Norge.

Klimaendringen gir nye utfordringer i energi- og vannsystemet

Energisystemet og vannsystemet er tett knyttet sammen. Videre ser vi at klimaendringen gir nye utfordringer i begge systemene. I vannsystemet er mindre vann en stor utfordring i mange regioner, mens andre regioner vil få problemer med mer vann og kraftig nedbør.

I energisystemet kan varmere eller mindre vann gi problemer med kjøling til termiske kraftverk, noe vi opplevde i Europa i sommer. En annen viktig utfordring er behovet for fleksibilitet i overgangen til et lav-karbon kraftsystem, og her spiller vannkraften en viktig rolle både i Europa og USA!

HydroBalance har gjort viktig forskning

Dette har vi blant annet forsket på i HydroBalance. Både resultater og metodikk vekket stor interesse – og det er ingen tvil om at SINTEF og NTNU kan bidra i den videre utviklingen av modelleringen innenfor «the water-enegy-nexus«.

Innenfor kraftsystem modellering ser vi at vi er langt fremme på modellering av vannkraft og vi håper vi kan bidra til økt samarbeid og kunnskapsutveksling innenfor dette fagfeltet i fremtiden.

Evaluerer fleksibiliteten i vann- og kraftsystemet på DoE-JRC Workshop i USA

Workshopen er en del av et større samarbeid mellom USA og EU innenfor «the water-energy-nexus». Samarbeidet startet med en tilsvarende workshop i 2016 etterfulgt av et initiativ i 2017 hvor flere «modellerings team»/forskningsgrupper ble valgt ut til å evaluere fleksibiliteten i vannsystemet og kraftsystemet i et helhetlig fokus under tittelen “Integrated Water and Power Systems Modelling Challenge».

DoW-JRC workshop, Hydrobalance
Jeg snakker om HydroBalance prosjektet og norsk vannkraft på DoE-JRC workshop i Washington DC

På workshopen hos DoE i Washington DC ble resultater fra dette arbeidet lagt frem og diskutert. Vi (SINTEF) var invitert som ekstern deltaker til å legge frem tilsvarende arbeid som var gjort i HydroBalance-prosjektet og delta i diskusjonene. Vi fikk også inn noen ord om vannkraftmodellene vi jobber med i SINTEF og pågående forskning som gjøres i HydroCen.

0 kommentarer på “Hvorfor bryr amerikanerne seg om hvordan norsk vannkraft kan balansere variabel fornybar kraftproduksjon?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *