#Energi Bioenergi

Modellering og numeriske simuleringer for økt bærekraft

oda, du leste riktig. Nylig startet vi et nytt og stort kompetansebyggende forskningsprosjekt hvor målet er å utvikle modeller og benytte disse i simuleringsverktøy. Dette vil kunne hjelpe biomasse- og avfallforbrenningsanlegg til bedre å drifte og utnytte sine anlegg og dermed øke virkningsgrader, redusere utslipp og redusere kostnader.

Prosjektet, med den lange tittelen Enabling optimum Grate fired woody biomass and waste to energy plant operation through Computational Fluid Dynamics (GrateCFD), har et budsjett på 24 MNOK, og går over 4 år. Det er 80% finansiert av Norges Forskningsråd og 20% av et sterkt team av industripartnere: Statkraft Varme AS, Oslo EGE, Returkraft AS, Vattenfall AB fra Sverige og anleggsprodusenten Hitachi Zosen Inova AG fra Sveits. På forskningssiden er NTNU, LOGE AB fra Sverige og SINTEF Energi AS med. Sistnevnte leder også prosjektet. Summa summarum er dette et slagkraftig prosjektteam.

Så, hva skal vi gjøre?

Hovedmålet er Development of CFD aided design tools and operational guidelines for optimum grate fired BtE and WtE plant operation. Enkelt sagt skal vi generere og utnytte fundamental kunnskap om hvordan biomasse og avfall konverteres i såkalte ristfyrte forbrenningsanlegg. Vi skal utvikle fysikalske og kjemiske modeller som beskriver dette, og deretter bruke disse modellene i numeriske simuleringer. Computational Fluid Dynamics (CFD) programmer skal benyttes for disse simuleringene, i praksis som designverktøy.

Hvorfor skal vi gjøre det?

Modellering og numeriske simuleringer gir muligheter for å kjøre virtuelle forsøk, uten å måtte gjennomføre meget dyre forsøkskampanjer på fullskala anlegg, spesielt hvis designendringer er involvert. Simuleringene vil gi mye viktig informasjon om effekten av operasjons- og designendringer, som vil være til stor nytte for denne industrien.

Selvfølgelig må modeller valideres før de tas i bruk, men når dette er gjort er veien åpen med tanke på å utnytte dette avanserte simuleringsverktøyet.

Lyst på mer info?

Se prosjektets hjemmeside: www.sintef.no/gratecfd

0 kommentarer på “Modellering og numeriske simuleringer for økt bærekraft

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *