#Energi

Kan jeg bli Sommerforsker i SINTEF Energi?

For tolvte året på rad skal vi ha Sommerforskere i SINTEF Energi, og vi trenger et bredt spekter av folk. Mange tror at man må være student på Energi og Miljø for å jobbe hos oss. Det stemmer ikke. Vi trenger studenter med kompetanse fra Energi og Miljø, og i tillegg er vi avhengig av kandidater med annen kompetanse for å fylle opp alle sommerjobbene.

En av SINTEF sine styrker er tverrfaglighet, og dette gjelder også for sommerforskerprosjektene våre. Noen skremmes av at ord som kraftnett, elektrisitet, kraftsystemer, energi, varmeveksling og CO2 står i stillingsnavnene. «Jeg kan ikke noe om kraftnett, energi eller klimagasser, da kan jeg ikke søke jobb som Sommerforsker hos SINTEF Energi». Men for mange av jobbene trenger man ikke spesifikk kunnskap på disse fagområdene. Vi ser spesielt etter flere kandidater med ferdigheter innen programmering, maskinlæring, AI og modellering. Disse jobbene har vi merket med *. Inkluderer ikke dette deg?  Fortvil ikke! Går du et siv.ing-studium finnes det stort sett en relevant jobb hos oss.

Uvurderlig arbeidserfaring

Sommerjobb hos SINTEF Energi vil gi deg uvurderlig arbeidserfaring som kan hjelpe deg både i studier og i jobb senere. Å være Sommerforsker vil gi deg innsikt i SINTEF fra innsiden og vil også kunne åpne opp for samarbeid rundt prosjekt- og masteroppgave. Mange av forskerne som jobber hos oss i dag har blitt kjent med oss gjennom sine sommerjobber.

Mye mer enn lærebøker

Våre Sommerforskere jobber på viktige forskningsprosjekter og bidrar til våre sluttleveranser. Du vil komme over problemstillinger du ikke finner i lærebøkene, og få tett oppfølging og god veiledning av våre forskere. Dette er en unik læringsarena for alle som vil teste forskeryrket. Gå inn på sintef.no/energisommerjobb, finn de sommerjobbene du synes er mest interessant, og søk på inntil tre av dem.

Vi gleder oss til å høre fra deg. Og husk, vi vurderer søknader fortløpende!

Energisystemer
125-1: Prediktiv feildeteksjon i kraftnett *
125-2 PC verktøy for kraftelektronikk omformere

125-3 Fremtidens kompakte kraftomformere
125-4: Modellering av fremtidens elektrisitetsmarked *
125-5: Anvendt data science i kraftsystemforvaltning *
125-6 Nytteverdi av BestPaths-teknologi
125-7: Artificial intelligence meets hydropower *
125-8 Styring av vindkraftverk
125-9: Online levetidsestimering av IGBT-moduler *
125-10: Energirevolusjon – batteriet er fremtiden! Modellering *
125-11: Energirevolusjon – batteriet er fremtiden! Demo-scenario *

Avdeling Elkraftteknologi
140-1 Overoppheting i kraftkabler

140-2 Tilstandskontroll for fremtidens vannkraftproduksjon
140-3 Tilstandskontroll av populasjon av linesjøter tatt ut av drift
140-4 AC-korrosjon og undervanns-kraftdistribusjon
140-5 Superabsorbenter i sjøkabler
140-6 Diffusjon av ioner i kabelmaterialer
140-7 Nanokompositter for høyspenningskomponenter
140-8 Elektriske lysbuer i superkritisk nitrogen

Termisk
162-1 Hydrotermiske prosesser for produksjon av bioprodukter
162-2 Optimalisert produksjon av trekull
162-3 Innovativ hydrogenfyrt gassturbin
162-4 Eksperimentell utvikling av forbrenningsmodeller
162-5 Mer energi fra mindre avfall *
162-6 Testing og utvikling av ny hydrogenbrenner
162-7 Faseforandringsmaterialer for kuldelagring
162-8 Neste generasjons varmepumper

Gassteknologi
163-1 Ny CO2-fangstteknologi: Flytendegjøring CO2
163-2 Trygg CO2-injeksjon
163-3 Visualisering og 3D-printing av varmevekslermodeller *
163-4 ImpreCCS Viskometer
163-5 Nanostrukturerte overflater for CCS
163-6 Trygg CO2-transport *
163-7 Avanserte målinger på CO2
163-8 Modellering av eksplosivt rask fordamping *
163-9 CFD av trafo-strømninger
163-10 Usikkerhetsanalyse for CO2-fangst
163-11 Kraftproduksjon fra industriell overskuddsvarme
163-12 Instrumentering og styring av CO2-eksperimenter  *

0 kommentarer på “Kan jeg bli Sommerforsker i SINTEF Energi?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *