#Energi

EnergiTrainee: Erfaringer fra 8 måneder i nettselskap

Eiriks tid som EnergiTrainee i Statnett

I Statnett har jeg trivdes veldig godt! Jeg ble godt tatt imot av hyggelige kollegaer da jeg ankom 15.mars 2021 og raskt satt i gang med spennende oppgaver. Siden dag én har jeg jobbet med flaskehalshåndtering i regionalnettet. Gjennom mye dialog og mange møter har jeg skrevet et notat om hvordan flaskehalshåndteringen gjøres – alle prosesser og virkemidler. Basert på dette jobber jeg nå med å kartlegge utfordringer ved automatisering.

Ellers har jeg jobbet med å få nye aktører inn til regulerkraftmarkedet og opsjonsmarkedet for dette (RKOM). Eksempelvis inn mot fjernvarmeaktører har jeg blant annet arrangert et webinar for fjernvarmeaktører der vi presenterte muligheter i RK/RKOM, og 17.november holdt jeg innlegg om dette på fjernvarmedagene!

Forbrukerfleksibilitet og lokale fleksibilitetsmarkeder blir mer og mer aktuelt. Derfor har det vært morsomt å være med i NORFLEX, en pilot der lokale fleksibilitetsmarkeder knyttes opp mot Statnett sitt regulerkraftmarked.

Ellers har jeg hengt mye med Statnett-trainee’ene og de har integrert meg i deres trainee-oppgaver, f.eks arrangering av KUBE – sommerprosjektet til Statnett. Det har vært kjempetrivelig å bli kjent med dem, og det er gøy å være med i en stor «trainee-gjeng» til daglig.

Traineer hos Statnett med besøk fra Danmark.
Eirik (til venstre) med Statnett-traineene med besøk fra Danmarks Energinet-traineer. Foto: Statnett.

Marens tid som EnergiTrainee i Lnett

Den 12. mars 2021 i år flytta jeg hjem til Stavanger for et åtte måneders opphold etter nesten åtte år borte. Jeg ble godt tatt imot hos Lyse Elnett (nå Lnett) av både avdelingen jeg skulle jobbe i og de andre traineene i Lnett. Til sammen var vi nå fem traineer i Lnett!

Jeg jobbet hele oppholdet i avdelingen Nettstrategi og analyse – en avdeling som er ansvarlig for langsiktig og overordnet planlegging av regionalnettet i Sør-Rogaland. Avdelingen passet perfekt for meg med den bakgrunnskunnskapen jeg har innen kraftsystemanalyse og elkraftteknikk fra NTNU. Avdelingen arbeider både med tekniske løsninger for kraftsystemet, i tillegg til at det gjøres samfunnsøkonomiske analyser for å vurdere lønnsomheten til prosjektene.

Mer konkret har jeg arbeidet direkte mot større kunder som ønsker tilknytning i regionalnettet. Her var jeg med på å gjøre en teknisk-økonomisk analyse av hvordan en kunde kunne knytte 100 MW til regionalnettet i Sør-Rogaland på en best mulig måte. Jeg har også vært med på en større markedsundersøkelse som Lnett utfører, rettet mot kunder som ønsker tilknytning for forbruk større enn 1 MW. Målet med dette er å kunne gjøre bedre planlegging for videre utvikling av regionalnettet, og gjøre mest mulig rasjonelle valg når beslutninger som påvirker kraftnettet og samfunnet de neste 40 årene skal tas. Videre har jeg jobbet med metodikken for hvordan Lnett skal temperaturkorrigere makslast og energiforbruk, og beskrevet dette i en rapport.

Som et fint avbrekk fra kontorarbeidet har jeg fått vært med på flere faglige befaringer, både til trafostasjoner, vindmølleparker og testanlegg for mikronett. I tillegg har jeg hatt veldig mange fine sosiale opplevelser både i og utenfor arbeidstid, med blant annet utelunsj for avdelingen under nedstenging, fjelltur som sommeravslutning, toppturer med kollegaer, og middag og lønningspils for oss under 30 i Lnett!

Jeg har hatt noen helt supre måneder i Lnett! Det har vært lærerikt og spennende å oppleve hvordan et nettselskap jobber for å tilrettelegge for det grønne skiftet. En så stor økning i etterspørsel etter elektrisk kraft som Lnett har opplevd de siste par årene fra både næringsliv, industri og elektrifisering av transport, krever økt fokus på nettutvikling og nye, gode løsninger for best mulig drift. Jeg håper jeg kan si at jeg har bidratt bittelitt for å komme videre i riktig retning!

Jeg ser nå frem til å oppleve de siste åtte månedene som EnergiTrainee i NVE! Tusen takk for meg!

Traineer på tur til Gyaaksla
En dag på jobben – Maren (lengst til høyre) på tur til Gyaaksla med avdeling Nettstrategi og analyse.

0 kommentarer på “EnergiTrainee: Erfaringer fra 8 måneder i nettselskap

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *