#Bygg og Infrastruktur #Energi #Samfunn CO2-håndtering Elkraftkomponenter Energieffektivisering Energisystemer Gassteknologi

FME Innovation Task Force – fem råd for økt innovasjon innen energiforskning

Å «redde verden» har blitt en del av hverdagens utfordring. Vi minnes stadig om scenarioer og rapporter som forteller hvor ille det står til, og at endring haster. Da er det lett å bli utålmodig – og litt engstelig. Derfor har Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) jobbet tett sammen i FME Innovation Task Force for å finne ut hvordan vi skal få flere innovasjoner innen energiforskning – og dermed skape verdi for samfunnet og bidra til å redde verden. I denne bloggen presenterer vi FME Innovation Task Force og 5 råd for økt innovasjon.

Klimautfordringene er store, men vi kan bidra med løsninger

Kunnskapsmiljøene ved NTNU og SINTEF er vant til å jobbe med samfunnsutfordringer sammen med industri og myndigheter. Det som gjør oss mindre engstelige, men kanskje mer utålmodige, er vissheten om at vi kan bidra med løsninger.

John Olav Tande, SINTEF Energi presenterer innovasjoner fra FME NOWITECH. FME Innovation Task Force innovasjon
John Olav Tande, SINTEF Energi presenterer innovasjoner fra FME NOWITECH.

Sammen er NTNU og SINTEF tungt involvert i Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME). FMEene er både et viktig verktøy for samfunnet, og en stor investering. For FMEene er et arnested for nettopp «redde verden»-løsninger. Det er det naturlige stedet å starte – for her møtes de tre klimamusketerer – kunnskap, industri og myndigheter. Med oppdraget å utvikle kompetanse og innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning på miljøvennlig energi og CO2-håndtering.

Det er mulig å skape større «impact»

Vi tror det er mulig å skape enda større «impact» fra FMEene ved å jobbe enda mer målrettet med innovasjon. Erfaringer fra avsluttede FMEer som NOWITECH, CEDREN og BIGCCS viser at lederforankring, systematisk arbeid og kunnskapsutvikling, kulturbygging, kategorisering, telling og god kommunikasjon både skaper oppslutning om innovasjonsarbeidet, og synliggjør den effekten og det potensialet som ligger i FMEene.

Når vi jobber i FMEene er vi ikke alene. FMEene er landslag og store felles løft sammen for forskningsinstitusjoner og industri. Sammen kan vi finne løsninger på noen av de store utfordringene vi står ovenfor – og slik bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Med dette som bakteppe ble ledere fra SINTEF Energi, NTNU Energi, og de ulike FMEene som NTNU og SINTEF leder samlet, sammen med Technology Transfer Office, jurister, innovasjonsansvarlige og kommunikatører, med mål om et felles løft innenfor innovasjonsområdet.

FME Innovation Task Force: samarbeid om innovasjon på tvers av FMEene

Kunnskap og erfaringer ble delt, behov analysert, og felles forståelse og enighet om nytte av samarbeid på tvers av FMEer fastslått. Det var enighet om å samle tråder, erfaringer, verktøy og metodikk – slik at alle kan lære noe av hverandre, og løftes til et høyere nivå. For å komme et steg videre ble det satt ned en gruppe for å ta arbeidet videre – en FME Innovation Task Force.

Denne rapporten er resultatet av det arbeidet som er gjort i FME Innovation Task Force – og som oppsummerer sitt arbeid i fem overordnede råd, med tilhørende anbefalte aksjoner og videre arbeid.

De fem rådene fra FME Innovation Task Force for økt innovasjon:

  1. Tung lederforankring er nødvendig, og senterleder må være en engasjert pådriver for innovasjon.
  2. Det er nødvendig å utvikle en plan for å bygge innovasjonskultur i hvert enkelt senter, tilpasset senterets egenart.
  3. Det vil være klokt å ha en dedikert ressurs (en innovasjonsleder) til å følge opp denne planen – en ressurs som holder i innovasjonstrådene internt i FMEen, og holder kontakten med de andre FMEene, gjerne gjennom et innovasjonsforum.
  4. Det anbefales bruk av verktøy for å systematisere og verdisette ideer/innovasjoner. Noen av disse er generiske, samtidig som FMEene kan ha nytte av noe ulike verktøy som gjenspeiler FMEenes fagområder. Denne rapporten spesifiserer ikke konkrete verktøy, men anbefaler å gå videre med å etablere/finne verktøy som kan benyttes av alle FMEene.
  5. For å vise samfunnsnytten av innovasjonene, og sikre at innovasjoner og ny kunnskap tas i bruk, anbefales det systematisk arbeid med synliggjøring av innovasjoner i FMEene. Dette bør kobles til senterets pågående kommunikasjonsarbeid.

Les hele rapporten

Her er alle FMEene

CO2-håndtering
Norwegian CCS Research Centre – NCCS
NCCS hjemmeside:www.sintef.no/nccs

Vannkraft
Norwegian Research Centre for Hydropower Technology – HydroCen
HydroCen hjemmeside:www.ntnu.no/hydrocen

Biodrivstoff
Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuel and Energy – Bio4Fuels
Bio4Fuels hjemmeside: www.nmbu.no/en/services/centers/bio4fuels

Energisystem
Centre for intelligent electricity distribution – CINELDI
CINELDIs hjemmeside:www.sintef.no/cineldi

Energieffektivisering i industrien 
Centre for an Energy Efficient and Competitive Industry for the Future – HighEFF
HighEFFs hjemmeside: www.sintef.no/projectweb/higheff/

Solcelleteknologi 
Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology
SuSolTechs hjemmeside:www.susoltech.no

Nullutslippstransport 
Mobility Zero Emission Energy Systems – MoZEES
MoZEES hjemmeside: www.mozees.no

Nullutslipps nabolag 
The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities – ZEN Centre
ZEN hjemmeside: www.fmezen.no

0 kommentarer på “FME Innovation Task Force – fem råd for økt innovasjon innen energiforskning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *