Energisystemer Vannkraft

En glad laks 400 m inne i fjellet

Nylig krabbet jeg gjennom en av verdens lengste laksetrapper i fjell.

Hvorfor? Jo, vi ønsker å åpne trappa igjen for laksen.

Jeg befant meg i Reinforsen i Ranaelva. Trappa er cirka 470 meter lang, hvorav cirka 400 meter er inne i fjellet. Da den ble bygget i 1957 var den verdens lengste laksetrapp i fjell.

Laksetrappa i Reinforsen i Ranaelva.
Inspeksjon i laksetrappa, Reinforsen Ranaelva. Foto: Hans-Petter Fjeldstad

Hovedgrunnen til at enkelte trapper bygges helt eller delvis gjennom fjellet er vanskelig terreng. Det kan være for bratt, vanskelig tilgjengelig for bygging, eller at en trapp i dagen blir ødelagt av flommer.

Denne trappa ble bygget for å få laksen forbi den 29 meter høye Reinforsen, slik at det kunne produseres laks på den lange strekningen ovafor.

Å styrke laksebestanden i Rana er viktig samtidig er det viktig å kunne produsere vannkraft. SINTEF’s kunnskap om samspillet mellom natur og energi kan i dette tilfellet utnyttes ved å optimalisere vannkraftdriften på en slik måte at den ikke påvirker fiskens vandring negativt.

Nå har trappa stått uten vedlikehold i lang tid, men det er et ønske om å ta den i bruk igjen etter lakseparasitten (Gyrodactylus salaris) er fjernet. Parasitten ble oppdaget i elva i 1975, og da ble trappa stengt for å unngå at parasitten spredte seg lenger opp i vassdraget.

Mitt oppdrag var å gjøre en vurdering av trappa. Jeg skulle vurdere om den kan brukes som den er, eller eventuelt finne hvilke reparasjoner som var nødvendige, eller om det er aktuelt å bygge en helt ny trapp på motsatt side av elva.

Konklusjon av krabbeturen – ja, til tross for sin alder kan lakseetrappa fint repareres, men det er også mulig å bygge en ny trapp på andre sida av fossen. Det skal vår oppdragsgiver avgjøre. Vi trenger uansett ei trapp som er tilpasset fossen, for å få laksen opp.

Les mer om denne forskningen hos CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy.

Om laksetrapp:
En laksetrapp krever en hvor fallet er anslagsvis 1:6 eller flatere. Skal man for eksempel bygge trapp forbi en 10 meter høy foss, må trappa være minst 60 meter lang. Da kan det ofte være en utfordring å finne en god trasé. Samtidig er det alltid fast fjell der det er en foss, og da kan det være en mulighet å sprenge tunnel gjennom fjellet, og støpe kulpene i tunnelen. På mange måter velger man trasé på samme måte som når man lager bilvei eller jernbane. Noen ganger er det lurt å gå gjennom fjellet. Det er en slik laksetrapp jeg undersøkte i Reinforsen.

0 kommentarer på “En glad laks 400 m inne i fjellet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *