Energieffektivisering

HighEffLab: Ny nasjonal lab innen energieffektiv industri legges i Trondheim

I dag ble det klart at HighEFFLab har fått tildelt midler for oppgradering og investering i ny forskningsinfrastruktur.

HighEFFLab skal bli et felles nasjonalt laboratorium ved SINTEF og NTNU lokalisert på Gløshaugen i Trondheim.

De Varmetekniske laboratoriene vil få nye laboratoriefasiliteter klare for fremtidens utfordringer.

Her skal det utvikles

 • nye typer varmevekslere for neste generasjons teknologi for innfangning av overskuddsvarme,
 • nye løsninger og uttesting av høytemperatur varmepumper for oppgradere varmen til enda høyere temperaturnivåer enn hva som er mulig med dagens teknologi,
 • og samtidig se på energieffektive løsninger ved bruk av naturlige kuldemedier.

Nytt utstyr for avansert gasskarakterisering er av stor viktighet for å bestemme sammensetningen i avgasser/skittengass fra industrien som vil påvirke materialvalg og utforming av komponentene.

HighEFFLab skal bygge opp under den teoretisk forskningen som gjøres i FME HighEFF, og vil bidra til at FME HighEFF når målet om 20-30% reduksjon i spesifikk energiforbruk og 10% reduksjon i klimagassutslipp i norsk industri.

Dette blir infrastruktur dedikert til bedre utnyttelse av tilgjengelig industriell overskuddsvarme og forbedring av effektiviteten i ulike industrielle prosesser.

Samarbeid med industrien blir derfor viktig og gir muligheter for utveksling av ideer og kunnskap begge veier. Infrastrukturen vil være tilgjengelig for alle partnere i FME HighEFF og dekker brorparten av Norsk industri sektorer: metall og material; olje og gass; næringsmiddel- og kjemisk industri.

Fakta:

 • HighEFFLab =National Laboratories for an Energy Efficient Industry
 • 5 årig prosjekt
 • Ca. 60 MNOK
 • 5 ulike laboratorium:
  • Varmeveksler lab;
  • Ekspander test lab;
  • Naturlige kuldemedium lab;
  • Avvaningslab;
  • Gass- og materialkarakteriserings lab

0 kommentarer på “HighEffLab: Ny nasjonal lab innen energieffektiv industri legges i Trondheim

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *