Bioenergi Energieffektivisering

Bioenergi: Fantastiske muligheter for innovasjonsprosjekter i næringslivet

Norges Forskningsråd skal dele ut 170 millioner til innovasjonsprosjekter i næringsliv som fremmer miljøvennlig energi. Fristen for søknader til Innovasjonsprosjekter i næringslivet er 14. oktober.

Programmet skal gi ny kunnskap som fremmer langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet, med:

  • mer fornybar energi
  • mer energieffektive løsninger
  • økt integrasjon mot Europa
  • økt behov for fleksibilitet

Denne finansieringen kan ikke beskrives som noe annet en eksepsjonell.

bioenergi

Fra tegnebrett til realitet

I flere slike innovasjonsprosjekter i næringslivet har faglaget for bioenergi ved SINTEF Energi hjulpet norske bedrifter å ta gode ideer og konsept fra tegnebrett til realitet. Forskningen utføres i tett samarbeid med bedriften.

Et eksempel på et slikt prosjekt er prosjektet Carbon Neutral Metal Production (CNMP) der vi jobber sammen med Elkem for å redusere utslipp og finne nye kostnads- og energieffektive løsninger før å metallproduksjon i Norge. Dette er ett eksempel der en bedrift direkte kan gjøre seg nytte av den unike kompetansen og infrastrukturen som finnes på SINTEF Energi, for raskt å få resultater som kan omsettes til realitet.

Ring meg!

Ønsker du å vite mer om innovasjonsprosjekter i næringslivet og hva vi som jobber med bioenergi hos SINTEF kan gjøre for din bedrift kan du gjerne kontakte meg.

Nå i september 2015 begynte jeg som forskningsleder i faglaget for bioenergi i avdelingen for termisk energi og tar over for min gode kollega Berta Guell Matas. Berta vil fra 1. november jobbe fra vårt Brusselkontor.

Kompetansen og prosjektporteføljen i gruppa dekker hele den termokjemiske verdikjeden, fra småskalaforbrenning opp til storskalaproduksjon av kraft og varme.

Vi har også flere satsninger på biokarbon, som det tidligere nevnte CNMP-prosjektet, men her jobber vi også med kompetansebygging. I prosjektet Biocarb+ har vi med flere industripartnere og internasjonale universiteter.

Vi har ny infrastruktuktur for trykksatt gassifisering

Når det gjelder biodrivstoff etablerer vi nå en unik infrastruktur for trykksatt gassifisering som kan brukes med ulike råstoff som blant annet restprodukter fra industri og skogsbruk. Gassifiseringsanlegget kommer til å bli benyttet i et helt nytt kompetansebyggende prosjekt der vi skal produsere flybiodrivstoff fra blant annet biomasse men også fra restprodukter fra biogassproduksjon. Vi har også tatt flere initiativ til å prosessere våt biomasse direkte til grønn råolje.

I våre prosjekter jobber vi med alt fra avansert matematisk modellering til tekno-økonomiske studier, eksperimentell karakterisering og målekampanjer ute hos våre kunder.

Hvis du ønsker at vite mer om våre prosjekter, så kontakt!


Her kan du lese mere om SINTEFs forskning på Bioenergi


 

0 kommentarer på “Bioenergi: Fantastiske muligheter for innovasjonsprosjekter i næringslivet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *