CO2-håndtering

CLIMIT: Hvordan hindre lekkasjer fra brønner der vi lagrer CO2?

CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO2-håndtering. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova og Norges Forskningsråd. Da CLIMIT ble startet opp for 10 år siden, var målet å få fram bedre og mer bærekraftig teknologi for fangst, transport og lagring av CO2. I løpet av de første 10 årene har CLIMIT ikke bare bragt forskningen mange skritt framover, men også bidratt til å bygge opp en betydelig kompetanse i Norge, både i forskningsmiljøene og hos industripartnerne. Det tette og langsiktige samarbeidet mellom forskning og industri er noe av det unike med CLIMIT, og viktig for å få teknologien ut fra laboratoriet og over i virkeligheten. Takket være CLIMIT har norske forskningsmiljøer også blitt svært attraktive som partnere for forskere i andre land.

CLIMIT-programmet har intervjuet Malin Torsæter om brønnboring.

Hun er opptatt av karbonfangst og –lagring og sier i filmen at det faktisk er ensbetydende med å interessere seg for brønnteknologi. Ikke bare er brønnene store kostnadsdrivere for CO2-håndtering, de er også «fengselsvokterne» som hindrer lagret CO2 i å lekke tilbake til atmosfæren.

Finn ut mer om brønnboring og CLIMIT-programmet her.

 

 

0 kommentarer på “CLIMIT: Hvordan hindre lekkasjer fra brønner der vi lagrer CO2?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *